KAMIR

Firemní registrace

Díky firemní registraci se Vám otevřou tyto funkce:

Zadání kompletních fakturačních údajů - IČ, DIČ, které lze spravovat. 

Přidávat a spravovat více účtů pro objednávání. U firemního účtu můžete pozvat do svého účtu další uživatelské účty nebo je vytvořit. Získáte tak možnost kontroly nad tímto hlavním účtem a nad všemi objednávkami. Přitom je stále zachována informace o tom, kdo objednávku provedl.

Vytvoření dalšího firemního účtu

Další účet

Přizvání existujícího účtu

Pro přizvání existujícího účtu je nutné mít dopředu založenou nefiremní registraci na e-shopu pro daného uživatele. 

Pozvání účtu