KAMIR

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

  • Kupující - spotřebitel, obchodník nebo podnikatel
  • Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání. 
  • Podnikatel, právnická osoba - za podnikatele se považuje každý kupující, který uzavírá smlouvá v rámci své obchodnbí nebo výrobní činnosti nebo jako úkon v rámci svého povolání. Popřípadě osoba, která jedná jménem nebo v zastoupení podnikatele.
  • Obchodník - právnická osoba, která uzavírá smlouvu za účelem dalšího prodeje.

Kontaktní údaje

Název firmy: KAMÍR a Co spol. s r.o.