KAMIR

Zpětný odběr elektroodpadu a baterií

  • Osvědčení Rotela o plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o odpadech pro povinnou osobu.
  • Osvědčení Ecobat o plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o odpadech pro povinnou osobu.