KAMIR

Jak řešit reklamaci

Registrovaní zákazníci

 • Registrovaní zákazníci mají možnost vyplnit formulář na našich stránkách ve své zákaznické zóně. Tím se k nám do systému reklamace zareistruje a je ji přiděleno reklamační číslo.
 • Před odesláním zboží vytiskněte e-mail, který obdržíte po vyplnění reklamačního formuláře (nebo vyplňte reklamační list, který je ke stažení zde ve formátu Word nebo PDF)
 • Nezapomeňte vyplnit přidělené reklamační číslo, a spolu se zbožím zašlete na naši adresu:

  KAMÍR a Co spol. s r. o.
  Ferd. Pakosty 1148
  395 01 Pacov

 • Na balík napište slovo reklamace a číslo reklamace nebo nalepte vyplněný lístek.
 • Jakmile obdržíme zboží, budeme vás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu a navrhneme způsob řešení.
 • Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace začíná následujícím dnem po obdržení zboží.
 • Pokud reklamované zboží neobdržíme do 14 dnů, bude reklamace považována za bezpředmětnou.

Neregistrovaní zákazníci

 • Vyplňte prosím reklamační list, ke stažení zde ve formátu Word nebo PDF, a spolu se zbožím zašlete na naši adresu:

  KAMÍR a Co spol. s r. o.
  Ferd. Pakosty 1148
  395 01 Pacov

 • Na balík napište slovo reklamace nebo nalepte vyplněný lístek.
 • Jakmile obdržíme zboží, budeme vás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu a navrhneme způsob řešení.
 • Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace začíná následujícím dnem po obdržení zboží.
 • Pokud reklamované zboží neobdržíme do 14 dnů, bude reklamace považována za bezpředmětnou.

Nejčastější důvody reklamace:

 • nefunkční zboží
 • mechanické poškození při přepravě
 • nekompletní zboží
 • zboží neodpovídající objednávce

Zboží k reklamaci předávejte vždy hygienicky čisté a kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení doby reklamace.

Doba pro zákonné vyřízení reklamace je 30 dní a začíná běžet následujícím dnem po převzetí zboží od doručovatele.

Pokud při převzetí zboží od dopravce zjistíte, že je obal poškozen, nebo porušen, zboží nepřebírejte a informujte o tomto naší společnost na e-mail reklamace@kamir.cz nebo tel. +420 724 868 840. Pokud se rozhodnete zásilku převzít, učiňte o poškození zápis do předávacího protokolu dopravce a poté nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.