Využijte dopravu zdarma  při nákupu nad 2500 Kč bez DPH v ČR a nad 5000 Kč bez DPH na Slovensko pro standardní zásilky. Dopravu zdarma není možné využít při nákupu zboží, které je označeno symbolem speciální dopravy Speciální doprava.

KAMIR

Dezinfekční Ivasan spray 500 ml

K dezinfekci a odstranění pachů z chovatelských pomůcek, misek, hraček, napaječek, přepravních boxů, klecí, pelíšků, terárií, kotců.

 • K dezinfekci povrchů, ploch a předmětů.
 • Účinnost proti virům, bakteriím a plísním.
 • Využití i k drobným savcům, ptákům a plazům.
 • Přípravek neobsahuje chlor.
 • Nehořlavý.
 • Bez barvy a zápachu.
 • Nedráždí - při případném kontaktu přípravku s kůží zvířat a peřím ptáků nepůsobí dráždivě.

Více informací o produktu

Objednací číslo: 43829
Dezinfekční Ivasan spray 500 ml Dezinfekční Ivasan spray 500 ml

214,88 Kč bez DPH

C

260,00 s DPH

Skladem

Popis a parametry produktu

 • Objednací číslo: 43829
 • Balení: 1/24
 • Hmotnost v kg: 0,6
 • Značka: Bioveta, a.s.


Typ přípravku:
 
Antiseptika, dezinfekce

Cílové druhy zvířat: pes, kočka, kožešinová zvířata, kůň, králík, ptactvo.

Účel použití – typ 3: kapalný dezinfekční prostředek účinný proti virům, bakteriím a plísním je určený pro potřeby veterinárních a chovatelských zařízení k přímému použití postřikem.

 • Přípravek neobsahuje chlor.
 • Je nehořlavý.
 • Bez barvy a zápachu.
 • Dezinfikuje a odstraňuje pachy z vyšetřovacích stolů, přepravních boxů, pelíšků, kotců, terárií a chovatelských pomůcek, včetně misek.
 • Nepoškozuje žádné materiály a je proto ideální k dezinfekci znečištěného nábytku, koberců, matrací a jiných materiálů, z nichž odstraňuje také zápach.
 • Ošetřené materiály nemění svou barvu, ani nejsou jinak poškozeny.
 • Ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.
 • Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou.
 • Přípravek má charakteristický dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt.
 • Dosud nebyla zaznamenána existence rezistentních zárodků.  
 • Ivasan Spray je šetrný i k drobným savcům, ptákům a plazům, proto jej můžete bez obav použít i na dezinfekci tohoto druhu chovatelského zařízení.
 • Po krátkém působení přípravek z ošetřovaného povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned nechat přijít do styku se zvířetem.
 • Časové období potřebné pro biocidní účinek – minimálně 15 minut.
 • Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Složení:
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,025 g/100 g.
Pomocná látka: PHMG  - polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid.

Návod na použití a dávkování: nastříkejte na zapáchající a znečištěná místa a nechte minimálně 15 minut působit.
Ošetřené místo není nutno po aplikaci omývat nebo jinak ošetřovat.
V případě, že Váš čtyřnohý přítel znečistil přepravku nebo pelíšek, je dobré je před samotným mytím a praním nastříkat přípravkem IVASAN Spray a nechat působit alespoň po dobu patnácti minut. Tento způsob aplikace zajistí stoprocentní čistotu bez zápachu.
Po krátkém působení přípravek z ošetřovaného povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned nechat přijít do styku se zvířetem.
Časové období potřebné pro biocidní účinek – minimálně 15 minut.
Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Upozornění: používejte dezinfekční přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přípravek připravujte v souladu s pokyny uvedenými v návodu.
Nemíchejte s dalšími dezinfekčními přípravky.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

Pokyny pro první pomoc: při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte kontaminované oblečení.
Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu a mýdlem.
Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí.
Je doporučeno vyhledat lékařské pomoci.

Doprava a skladování: žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.
Skladování při teplotě 10 – 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Odstranění obalu a přípravku: zbytky přípravku a jeho obal zneškodněte jako nebezpečný odpad v souladu s požadavky zákona o odpadech. Zákaz opětovného použití obalu.

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Balení: 500 ml

Bezpečnostní opatření: obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Soubory ke stažení

Související zboží

Hodnocení

Tento produkt ještě nikdo nehodnotil.
Buďte první ;-)

Zboží v našem eshopu může hodnotit pouze zákazník, který si jej zakoupil. Zboží je možné hodnotit prostřednictvím námi zaslaného e-mailu nebo v zákaznické zóně.

Poradna

K tomuto produktu ještě nikdo dotaz nepoložil.
Buďte první ;-)

Napište nám své dotazy

Váš e-mail nebude zveřejněn, ale bude vám na něj zaslána informace o odpovědi. Upozorňujeme, že dotaz může být zveřejněn pro ostatní zákazníky eshopu.

Adresy začínající http:// budou automaticky převedeny na odkazy. Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].