KAMIR

Dezinfekční Ivasan spray 500 ml

K dezinfekci a odstranění pachů z chovatelských pomůcek, misek, hraček, napaječek, přepravních boxů, klecí, pelíšků, terárií, kotců.

 • K dezinfekci povrchů, ploch a předmětů.
 • Účinnost proti virům, bakteriím a plísním.
 • Využití i k drobným savcům, ptákům a plazům.
 • Přípravek neobsahuje chlor.
 • Nehořlavý.
 • Bez barvy a zápachu.
 • Nedráždí - při případném kontaktu přípravku s kůží zvířat a peřím ptáků nepůsobí dráždivě.

Více informací o produktu

Objednací číslo: 43829
Dezinfekční Ivasan spray 500 ml Dezinfekční Ivasan spray 500 ml
Dezinfekční Ivasan spray 500 ml Dezinfekční Ivasan spray 500 ml

214,88 Kč bez DPH

C

260,00 s DPH

Skladem

Související zboží

Další produkty

Popis a parametry produktu

 • Objednací číslo: 43829
 • Balení: 1/24
 • Hmotnost v kg: 0,6
 • Značka: Bioveta, a.s.


Typ přípravku:
 
Antiseptika, dezinfekce

Cílové druhy zvířat: pes, kočka, kožešinová zvířata, kůň, králík, ptactvo.

Účel použití – typ 3: kapalný dezinfekční prostředek účinný proti virům, bakteriím a plísním je určený pro potřeby veterinárních a chovatelských zařízení k přímému použití postřikem.

 • Přípravek neobsahuje chlor.
 • Je nehořlavý.
 • Bez barvy a zápachu.
 • Dezinfikuje a odstraňuje pachy z vyšetřovacích stolů, přepravních boxů, pelíšků, kotců, terárií a chovatelských pomůcek, včetně misek.
 • Nepoškozuje žádné materiály a je proto ideální k dezinfekci znečištěného nábytku, koberců, matrací a jiných materiálů, z nichž odstraňuje také zápach.
 • Ošetřené materiály nemění svou barvu, ani nejsou jinak poškozeny.
 • Ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace.
 • Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou.
 • Přípravek má charakteristický dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt.
 • Dosud nebyla zaznamenána existence rezistentních zárodků.  
 • Ivasan Spray je šetrný i k drobným savcům, ptákům a plazům, proto jej můžete bez obav použít i na dezinfekci tohoto druhu chovatelského zařízení.
 • Po krátkém působení přípravek z ošetřovaného povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned nechat přijít do styku se zvířetem.
 • Časové období potřebné pro biocidní účinek – minimálně 15 minut.
 • Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Složení:
Účinná látka: alkyl (C12-16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,025 g/100 g.
Pomocná látka: PHMG  - polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid.

Návod na použití a dávkování: nastříkejte na zapáchající a znečištěná místa a nechte minimálně 15 minut působit.
Ošetřené místo není nutno po aplikaci omývat nebo jinak ošetřovat.
V případě, že Váš čtyřnohý přítel znečistil přepravku nebo pelíšek, je dobré je před samotným mytím a praním nastříkat přípravkem IVASAN Spray a nechat působit alespoň po dobu patnácti minut. Tento způsob aplikace zajistí stoprocentní čistotu bez zápachu.
Po krátkém působení přípravek z ošetřovaného povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned nechat přijít do styku se zvířetem.
Časové období potřebné pro biocidní účinek – minimálně 15 minut.
Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Upozornění: používejte dezinfekční přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přípravek připravujte v souladu s pokyny uvedenými v návodu.
Nemíchejte s dalšími dezinfekčními přípravky.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

Pokyny pro první pomoc: při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte kontaminované oblečení.
Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu a mýdlem.
Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí.
Je doporučeno vyhledat lékařské pomoci.

Doprava a skladování: žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.
Skladování při teplotě 10 – 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Odstranění obalu a přípravku: zbytky přípravku a jeho obal zneškodněte jako nebezpečný odpad v souladu s požadavky zákona o odpadech. Zákaz opětovného použití obalu.

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Balení: 500 ml

Bezpečnostní opatření: obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Soubory ke stažení

Hodnocení

Tento produkt ještě nikdo nehodnotil.
Buďte první ;-)

Zboží v našem eshopu může hodnotit pouze zákazník, který si jej zakoupil. Zboží je možné hodnotit prostřednictvím námi zaslaného e-mailu nebo v zákaznické zóně.

Poradna

K tomuto produktu ještě nikdo dotaz nepoložil.
Buďte první ;-)

Napište nám své dotazy

Váš e-mail nebude zveřejněn, ale bude vám na něj zaslána informace o odpovědi. Upozorňujeme, že dotaz může být zveřejněn pro ostatní zákazníky eshopu.

Adresy začínající http:// budou automaticky převedeny na odkazy. Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].