Nově můžete využít speciální dopravu zdarma v ČR při nákupu nad 60 000 Kč bez DPH i u zboží, které je označeno symbolem speciální dopravy Speciální doprava.
Využijte také dopravu zdarma pro standardní zásilky  při nákupu nad 2 500 Kč bez DPH v ČR a nad 5 000 Kč bez DPH na Slovensko.

KAMIR

Dezinfekce Ivasan Farm 5 l

Přípravek určený pro profesionální dezinfekci a hygienickou sanitaci povrchů, prostor i technologických zařízení v chovech hospodářských zvířat a k dezinfekci skladišť krmiv a dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat.

 • Silný účinek proti virům, bakteriím i plísním za dodržení bezpečnosti pro člověka, zvířata i rostliny.
 • Vodou ředitelný kapalný přípravek.
 • Dlouhotrvající účinek.
 • Ivasan Farm neobsahuje chlór.
 • Má téměř neutrální pH.
 • Je bez barvy a zápachu.

Více informací o produktu

Objednací číslo: 57111
Dezinfekce Ivasan Farm 5 l Dezinfekce Ivasan Farm 5 l

1 553,72 Kč bez DPH

C

1 880,00 s DPH

Skladem

Popis a parametry produktu

 • Objednací číslo: 57111
 • Balení: 1
 • Hmotnost v kg: 5,13
 • Značka: Bioveta, a.s.
 • Vhodný pro dezinfekci prostor chovu ovcí, koz, skotu, drůbeže.
 • Dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt.
 • V doporučených koncentracích je možné jej použít v provozech chovu i za přítomnosti zvířat.
 • Ivasan Farm neobsahuje chlór, má téměř neutrální pH, je bez barvy a zápachu, což znamená jeho maximální šetrnost k životnímu prostředí.
 • Dezinfikované materiály nepoškozuje, nemění jejich barvu a nepůsobí korozivně.
 • Jeho vlastnosti nevyžadují zvláštní podmínky manipulace a skladování.

Účel použití:
Dezinfekce objektů chovu hospodářských zvířat (stěny, podlahy, dojící zařízení).
Dezinfekce technologických zařízení (krmítka, napaječky, ohrazení kotců, klimatizace).
Dezinfekce dopravních prostředků určených k převozu zvířat.
Dezinfekce líhní (stěny, podlahy, inkubátory).
Dezinfekce průběžná, ohnisková i závěrečná (virucid, baktericid, fungicid).

Chovy hospodářských zvířat - svým rychlým a účinným odmořením stájového mikroklimatu pomáhá aktivně a bezpečně řešit i předcházet bakteriálním a virovým příčinám mnoha onemocnění včetně nebezpečných nákaz (slintavka a kulhavka, mor prasat, ptačí chřipka).

Líhňařské provozy - svým působením umožňuje plně nahradit použití škodlivých chemikálií v sanitačních programech líhní (formalín, manganistan draselný apod.). Představuje možnost dlouhodobé antimikrobiální ochrany a zvýšení garance dobrého zdravotního stavu líhnuté mladé drůbeže.

Návod na použití a dávkování:
Ivasan Farm je možné použít přístroji tvořícími mlhu a tepelnou mlhu (fogování), nástřikem na plochy, vysokotlakými přístroji, umytím předmětů a ponořením do roztoku.
Před vlastní aplikací dezinfekce je doporučeno prostory mechanicky očistit a omýt.

Časové období potřebné pro biocidní účinek:
Po aplikaci je minimální doba působení dezinfekce doporučena na 15 minut.
Ošetřené povrchy není nutné následně omývat, teplota vody neovlivňuje účinnost.
Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Ředění pracovních roztoků:
Dezinfekce při nízké zátěži prostředí: 1% roztok (0,1 litru/10 litrů vody).
Mlžení za přítomnosti zvířat (fogování): 2% roztok (0,2 litru/10 litrů vody).
Preventivní průběžná dezinfekce: 3% roztok (0,3 litru/10 litrů vody).
Ohnisková a závěrečná dezinfekce: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů vody).
Přísada do vodou ředitelných barev: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů barvy).

Upozornění: používejte dezinfekční přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přípravek připravujte v souladu s pokyny uvedenými v návodu.
Nemíchejte s dalšími dezinfekčními přípravky.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

Pokyny pro první pomoc:
Při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte kontaminované oblečení.
Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu a mýdlem.
Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí. Je doporučeno vyhledat lékařskou pomoc.

Doprava a skladování: žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.
Skladování při teplotě 10–25 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Bezpečnostní opatření:
R36 Dráždí oči.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Účinná látka: Alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,25 g/100 g.

Pomocná látka: PHMG – polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid.

Zákazníci také hledají jako: Dezinfekce skladu Ivasan, dezinfekce stáje Ivasan, dezinfekce kravína Ivasan

Soubory ke stažení

Hodnocení

Tento produkt ještě nikdo nehodnotil.
Buďte první ;-)

Zboží v našem eshopu může hodnotit pouze zákazník, který si jej zakoupil. Zboží je možné hodnotit prostřednictvím námi zaslaného e-mailu nebo v zákaznické zóně.

Poradna

K tomuto produktu ještě nikdo dotaz nepoložil.
Buďte první ;-)

Napište nám své dotazy

Váš e-mail nebude zveřejněn, ale bude vám na něj zaslána informace o odpovědi. Upozorňujeme, že dotaz může být zveřejněn pro ostatní zákazníky eshopu.

Adresy začínající http:// budou automaticky převedeny na odkazy. Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].