Využijte dopravu zdarma pro standardní zásilky při objednávce nad 2 500 Kč bez DPH v ČR a nad 5 000 Kč bez DPH na Slovensko nebo AKCI na dopravu standardních zásilek za 35 Kč do PPL Parcelboxů, PPL Parcelshopů a výdejnívmísta PPL. Nabízíme také speciální dopravu zdarma v ČR pro rozměrné a těžké zboží, které je označeno symbolem speciální dopravy Speciální doprava při objednávce nad 60 000 Kč bez DPH.

KAMIR

Buch-Much spray k hubení létacího hmyzu 500 ml

Buch Much od Stachemy hubí létající a bodavý hmyz. Je určený k určený k hubení veškerého hmyzu pronikajícího do obytných prostor – moucha domácí, moucha podzimní, komár obtížný, komár egyptský, komár Culex quinquefasciatus, vosa obecná, mol šatní, šváb obecný, rus domácí, rybenka, sviňka, mravenec
obecný a mravenec faraón.

Více informací o produktu

Objednací číslo: 57237
nové
Buch-Much spray k hubení létacího hmyzu 500 ml Buch-Much spray k hubení létacího hmyzu 500 ml

99,17 Kč bez DPH

C

120,00 s DPH

Není skladem - vyberte si alternativní zboží
Běžně do 14 dnů.

Popis a parametry produktu

  • Objednací číslo: 57237
  • Balení: 1/6
  • Hmotnost v kg: 0,584
  • Značka: STACHEMA CZ s.r.o.

Návod k použití: před použitím důkladně protřepejte!

  • Aplikujte na místa, kde se hmyz vyskytuje a dále na místa vstupu do obytných prostor a na náletová místa (rámy oken a dveří, záclony, kryty světel apod.) tak, aby byl povrch mírně zvlhčen.
  • Přípravek působí dlouhodobě jako dotykový jed.
  • Prokázaná doba účinnosti přípravku aplikovaného na povrch jsou 4 týdny.
  • Přípravek nezapáchá.
  • Používejte tento přípravek bezpečně.
  • Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Skladování: v originálních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +5°C do +25°C.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.


Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Nepoužívejte ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Obsahuje: 0,2 g/kg deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid.

R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S-věty, první pomoc:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte aerosoly.
Zamezte styku s kůží a očima.
Nevylévejte do kanalizace.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch.
Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou.
Při zasažení kůže omýt vodou.
Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení.

Likvidace: prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů.

Zákazníci také hledají jako: Hubení mravenců Stachema, přípravek na mravence Stachema, postřik na mravence Stachema,

Hodnocení

Tento produkt ještě nikdo nehodnotil.
Buďte první ;-)

Zboží v našem eshopu může hodnotit pouze zákazník, který si jej zakoupil. Zboží je možné hodnotit prostřednictvím námi zaslaného e-mailu nebo v zákaznické zóně.

Poradna

K tomuto produktu ještě nikdo dotaz nepoložil.
Buďte první ;-)

Napište nám své dotazy

Váš e-mail nebude zveřejněn, ale bude vám na něj zaslána informace o odpovědi. Upozorňujeme, že dotaz může být zveřejněn pro ostatní zákazníky eshopu.

Adresy začínající http:// budou automaticky převedeny na odkazy. Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].