Dojící robot GEA Multibox

Multibox je dojicí, robotický a více boxový systém, ve kterém je možné souběžné dojení ve více dojicích boxech. Tento systém vznikl na základech úspěšného Monoboxu a současně na potřebě zvýšit počet podojení za den, aby bylo možné tento systém využít i pro větší stáda. Nahradil tak zcela svého předchůdce MIone.

Základními možnosti Multiboxu jsou:
Každý box má vlastní robotické rameno vybavené 3D kamerou.
Při jediném nasazení strukových návleček na struky proběhnou veškeré nastavené pracovní procedury jako je čištění struků, stimulace, zjišťování kvality mléka, samotné dojení, dipování struků po dojení. Až po těchto krocích dojde k sejmutí dojačky a jejímu oplachu před nasazením na další vemeno. Tímto způsobem dochází k veliké úspoře času při nejkritičtějším okamžiku každého dojícího robota. Každá dojnice může mít nastavené vlastní individuální parametry (doba stimulace, dojit pouze na 3 struky, zákaz dojení, po podojení selektovat atd.).
Nemůže dojít ke křížové kontaminaci vemene. Každá čtvrť má vlastní mléčné potrubí. Při zjištění mléka, které neodpovídá dobré kvalitě, například při zánětu, je tak při dojení odděleno do odpadu. Každý box je schopen oddělit 1-3 čtvrtě vemene do odpadu a zachránit tak zbytek zdravého mléka. Tím dochází k další výrazné úspoře.
Po zjištěném zánětu se systém může před zahájením dalšího dojení propláchnout také chemií a vyčistit tak celé zařízení.
Po celou dobu dojení dostává každá dojnice předem stanovenou krmnou dávku do žlabu, a to rovnoměrně po celou dobu dojení. Dojnice je tak v boxu klidná. Krmná dávka se může skládat ze 3 různých sypkých směsí a jedné tekuté.

Zaměření struků pomocí 3D kamerového systému
Pomocí nejnovější a unikátní technologie pro zaměření struků GEA Farm Technologies, jsou pozice struků na vemeni zaznamenány rychle a jednoznačně. V srdci systému je umístěna 3D kamera, která je upevněna na horním krytu ramena. Kamera, která souběžně snímá struková pouzdra a struky, přivede každé pouzdro přímo pod každý struk, čímž zajistí rychlé a bezpečné nasazení. Další výhodou této technologie ve srovnání s tradičními systémy je, že není citlivá na nepřímé zdroje světla.
Kamera je dobře chráněna před špínou a případným kopnutím od zvířete.
Dobře promyšlený stájový koncept: individuálně sestaven tak, aby vyhověl Vašim požadavkům
• Možnost rozšiřování: rozrůstá se Vaše farma? Mulutibox roste s ní
• Multibox na modulovém principu: jednoduchým spojením zařízení s 2 až 4 boxy stávajících modulů
• Koncept "dojicího centra": soustředění všech důležitých oblastí týkajících se dojení do jednoho místa
Multibox je pak možné vybavit stejně jako Monobox systémem před selekce a po selekce, zavést v celé stáji takzvaný řízený chod stáda a významně zvýšit výkon dojení.

Příklad umístěníí tříboxu

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:
Jiří Kamír, tel: 602 438 455, jiri.kamir@kamir.cz
Jan Kamír, tel: 725 155 845, jan.kamir@kamir.cz

© 2005 - 2023 KAMÍR a Co spol. s r.o. | tvorba e-shopu B2B a B2C UNIPEX CZ s.r.o.