Dojící robot GEA Monobox

Monobox - výjimečně efektivní dojící robot

 • Jednoboxový robot do 70 ks dojnic
 • Vysoká průchodnost
 • Nasazení, omytí (nebo predip), stimulace, oddojení, dojení a postdip probíhá pouze v jednom jediném nasazení hladce jeden úkon za druhým
 • Kompaktní otevřená konstrukce nabízí zvířatům velkorysý komfort
 • Předselekce zajišťuje maximální výkon bez prostojů způsobených častou návštěvností dojnic bez nároku na dojení

 •  

  Řízený pohyb zvířat po dojení umožňuje selektovat zvířata pro plánovaný i neplánovaný zákrok

 

Ukázka funkce Monobox (omlouváme se, za komentář v cizým jazyce)

Jedná se o jednobodového robota do 70 ks dojnic.

Prospekt o Monoboxu

Koncept přesunu zvířat

U plánování nové dojící jednotky vyvstává mnoho otázek. Jestliže zvažujete nákup dojícího robota, měli byste si být vědomi všech výhod, které Vám může systém automatického dojení nabídnout. Pro převedení stávající výroby mléka na systém automatického dojení potřebujete:

 • definovat své cíle
 • analyzovat všechny procesy na Vaší farmě, zda je vhodné je začlenit do nového systému
 • při tvorbě nového konceptu stáje zohlednit všechno stávající vybavení 

V GEA Farm Technologies nám bude potěšením, podpořit Vás při zapracování těchto příkladů tak, aby vyhovovaly všem podmínkám Vaší vlastní farmy a ve všech fázích přechodu. S plánováním pro naše zákazníky po celém světě máme již více než 20 let zkušeností. Zpracujeme pro Vás individuální návrhy tak, aby byl pohyb dojnic na Vaší farmě stále plynulý. 

Selektivně řízený pohyb dojnic

Kapacita dojícího robota je optimálně využívána, takže GEA Farm Technologies může rutinně využívat princip "selektivně řízeného pohybu dojnic": Dojnice jsou automaticky selektovány dle připravenosti k dojení. Dojnice, které počítač vyhodnotí jako připravené k podojení, jsou směrovány do prostoru pro čekání před dojícím robotem. Všechna ostatní zvířata, která dosud nejsou připravena k dojení, jsou přesměrována přímo do oblasti s krmením. Přístup k robotu tak mají jen ty dojnice, které jsou připraveny k dojení, což samo o sobě zvyšuje propustnost Vašeho provozu. Další důležitou předností je, že zvířata se speciálními potřebami mohou být kvůli dojení efektivně a jednoduše oddělena od zbytku stáda jako jedna skupina.   

Automatická selekce zvířat s „Guided Exit“ (řízený odchod) a „Free Exit“ (volný odchod)

Stěžejní myšlenkou dojícího centra je začlenění do předselekce v prostoru čekárny, ale také s možností selekce po dojení.

Před samotným přístupem do dojícího boxu je hnací ulička. Branky v hnací uličce se spínají souběžně s brankami v dojícím boxu. Zvířata, která opouštějí dojící box, jsou tak vedena přímo do oblasti s krmením nebo volitelně k další selekci, při které mohou být zvířata rozdělována do různých prostor stáje.

Výhody varianty řízeného odchodu:

 • Jednou podojená zvířata nemají podruhé přímý přístup k dojícímu boxu, díky čemuž tak nemohou dočasně blokovat box jiným zvířatům, která jsou připravena k podojení
 • Podojená zvířata se v čekárně nemíchají se zvířaty, která teprve čekají na podojení
 • Kapacita čekárny je dostupná výhradně dojnicím, které čekají na podojení  
 • Poskytuje možnost dodatečné selekce přímo po opuštění robota.

Rozdíl mezi řízeným a volným odchodem je v tom, že u varianty s volným odchodem není před robotem ŽÁDNÁ hnací ulička. Podojená zvířata prochází čekárnou a předselekcí zpět do prostoru stáje. Zvířata, s nízkým nádojem, pod stanovenou hraniční hodnotu, mohou být nasměrována nazpět do čekárny. Tato možnost je zajímavá zejména pro farmy, u kterých nemůže být přímo integrována dodatečná selekce zvířat, například z důvodů stávající zástavby. 

Výhody varianty volného odchodu:

 • Žádné dodatečné náklady za hnací uličku!

V GEA Farm Technologies Vám navrhujeme to, co je pro Vaše podnikání nejvýhodnější. V návrhu konceptu stáje, vstřícné zvířatům, by měly být zváženy i tyto následující podrobnosti:

 • Ležiště
 • Oblast(i) pro krmení
 • Čekárna
 • Oblast selekce 
 • Oblast pro otelené dojnice

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:
Jiří Kamír, tel: 602 438 455, jiri.kamir@kamir.cz
Jan Kamír, tel: 725 155 845, jan.kamir@kamir.cz

 

© 2005 - 2022 KAMÍR a Co spol. s r.o. | tvorba e-shopu B2B a B2C UNIPEX CZ s.r.o.