MIone (nahrazen Multiboxem)

MIone je dojicí robot s multiboxovým systémem ve kterém je možné souběžné dojení v jednom až maximálně pěti dojicích boxech, v závislosti na velikosti systému. 

Jakmile dojnice vstoupí do volného boxu a je identifikována pomocí identifikační ušní známky, jsou její osobní data porovnána s údaji v databázi MIone. Pokud je určeno, že daná dojnice bude dojena, zařízení začne s rozdělováním přidělené dávky krmiva, odpovídající konkrétní dojnici. Tímto způsobem se zajistí, aby bylo krmivo přidělováno po celou dobu nasazování dojačky a očekávanou dobu dojení, díky čemuž dojnice zůstává klidná. Mobilní robotické rameno, na kterém je upevněna kamera a které přebírá funkci nasazování strukových pouzder, je upozorněno dojicím boxem, jakmile se dojnice, která je připravena k dojení a byla identifikována, přesune do příslušného místa. Robotické rameno vezme příslušné dojicí rameno se strukovými pouzdry na jeho konci, přesune je pod dojnici a nasadí struková pouzdra na struky.

Nyní začíná proces dojení se všemi svými jednotlivými kroky od čištění struků, oddojováním, stimulací, samotným dojením a stahováním strukových pouzder. V průběhu všech částí procesu dojení robotické rameno zajišťuje optimální polohování strukových pouzder a vedení hadic.

Výsledkem je mimořádně efektivní proces dojení, který je úsporný i z časového hlediska. Jakmile je dojnice vydojena, opouští box a uvolňuje tak místo pro další.

Zaměření struků pomocí 3D kamerového systému

Pomocí nejnovější a unikátní technologie pro zaměření struků GEA Farm Technologies, jsou pozice struků na vemeni zaznamenány rychle a jednoznačně. V srdci systému je umístěna 3D kamera, která je upevněna na aplikační rameno. Kamera, která souběžně snímá struková pouzdra a struky, přivede každé pouzdro přímo pod každý struk, čímž zajistí rychlé a bezpečné nasazení. Další výhodou této technologie ve srovnání s tradičními systémy je, že není citlivá na nepřímé zdroje světla.

Navíc tato metoda umožňuje upevnění kamery na místo, na kterém je nejlépe chráněna před špínou a případným kopnutím od zvířete. U multiboxového konceptu se robotické rameno, které nasazuje struková pouzdra, okamžitě po vykonání práce přesouvá do dalšího boxu nebo k další dojnici. Nikdy nezůstává pod dojnicí během dojení. Systém navíc také snižuje možné riziko poškození zařízení

 • Dobře promyšlený stájový koncept: individuálně sestaven tak, aby vyhověl Vašim požadavkům
 • Možnost rozšiřování: rozrůstá se Vaše farma? MIone roste s ní
 • Multibox na modulovém principu: jednoduchým spojením zařízení s 1 až 5 boxy stávajících modulů  
 • Koncept "dojicího centra": soustředění všech důležitých oblastí týkajících se dojení do jednoho místa    

Ve skutečnosti to nebudete pouze Vy, Vaše farma nebo Váš termínový plán, kdo bude mít užitek z pracovního režimu našeho MIone multiboxového systému: každé zvíře začne po krátkém čase chodit do pohodlného dojicího boxu pravidelně a stanoví si svůj vlastní cyklus. V boxu budou zvířata obsloužena mobilním robotem.  Zbytek je příjemná rutina: den po dni, noc co noc a vždy se stejnou precizností.

Hlavními aspekty tohoto nového vývoje jsou:

MIone Vás oprostí od striktně daných intervalů dojení. Můžete dosáhnout optimální úrovně flexibility jak pro vývoj své farmy, tak i pro řízení svého osobního času. To, díky čemu je MIone výjimečný, je, že není umístěn jako izolovaná sada zařízení někde v dojírně, ale je inteligentní nedílnou součástí celkového konceptu. Klíčovým prvkem konceptu je představa dojicího centra s MIone, umístěným v samotném srdci celého systému. Dojnice si sama určí svůj čas pro dojení a Vám tak zbude více času pro management stáda nebo pro jinou činnost, která jinak musí být odsunuta na nižší místo ve Vašem seznamu úkolů. Z tohoto hlediska nabízí osvědčená technologie GEA Farm Technologies vysokou kvalitu mléka, kombinovanou s optimálním komfortem Vašich dojnic.

Koncept přesunu zvířat

U plánování nové dojící jednotky vyvstává mnoho otázek. Jestliže zvažujete nákup dojícího robota, měli byste si být vědomi všech výhod, které Vám může systém automatického dojení nabídnout. Pro převedení stávající výroby mléka na systém automatického dojení potřebujete:

 • definovat své cíle
 • analyzovat všechny procesy na Vaší farmě, zda je vhodné je začlenit do nového systému
 • při tvorbě nového konceptu stáje zohlednit všechno stávající vybavení 

V GEA Farm Technologies nám bude potěšením, podpořit Vás při zapracování těchto příkladů tak, aby vyhovovaly všem podmínkám Vaší vlastní farmy a ve všech fázích přechodu. S plánováním pro naše zákazníky po celém světě máme již více než 20 let zkušeností. Zpracujeme pro Vás individuální návrhy tak, aby byl pohyb dojnic na Vaší farmě stále plynulý. 

Selektivně řízený pohyb dojnic

Kapacita dojícího robota je optimálně využívána, takže GEA Farm Technologies může rutinně využívat princip "selektivně řízeného pohybu dojnic": Dojnice jsou automaticky selektovány dle připravenosti k dojení. Dojnice, které počítač vyhodnotí jako připravené k podojení, jsou směrovány do prostoru pro čekání před dojícím robotem. Všechna ostatní zvířata, která dosud nejsou připravena k dojení, jsou přesměrována přímo do oblasti s krmením. Přístup k robotu tak mají jen ty dojnice, které jsou připraveny k dojení, což samo o sobě zvyšuje propustnost Vašeho provozu. Další důležitou předností je, že zvířata se speciálními potřebami mohou být kvůli dojení efektivně a jednoduše oddělena od zbytku stáda jako jedna skupina.   

Automatická selekce zvířat s „Guided Exit“ (řízený odchod) a „Free Exit“ (volný odchod)

Stěžejní myšlenkou dojícího centra je začlenění do předselekce v prostoru čekárny, ale také s možností selekce po dojení.

Před samotným přístupem do dojícího boxu je hnací ulička. Branky v hnací uličce se spínají souběžně s brankami v dojícím boxu. Zvířata, která opouštějí dojící box, jsou tak vedena přímo do oblasti s krmením nebo volitelně k další selekci, při které mohou být zvířata rozdělována do různých prostor stáje.

Výhody varianty řízeného odchodu:

 • Jednou podojená zvířata nemají podruhé přímý přístup k dojícímu boxu, díky čemuž tak nemohou dočasně blokovat box jiným zvířatům, která jsou připravena k podojení
 • Podojená zvířata se v čekárně nemíchají se zvířaty, která teprve čekají na podojení
 • Kapacita čekárny je dostupná výhradně dojnicím, které čekají na podojení  
 • Poskytuje možnost dodatečné selekce přímo po opuštění robota.

Rozdíl mezi řízeným a volným odchodem je v tom, že u varianty s volným odchodem není před robotem ŽÁDNÁ hnací ulička. Podojená zvířata prochází čekárnou a předselekcí zpět do prostoru stáje. Zvířata, s nízkým nádojem, pod stanovenou hraniční hodnotu, mohou být nasměrována nazpět do čekárny. Tato možnost je zajímavá zejména pro farmy, u kterých nemůže být přímo integrována dodatečná selekce zvířat, například z důvodů stávající zástavby. 

Výhody varianty volného odchodu:

 • Žádné dodatečné náklady za hnací uličku!

V GEA Farm Technologies Vám navrhujeme to, co je pro Vaše podnikání nejvýhodnější. V návrhu konceptu stáje, vstřícné zvířatům, by měly být zváženy i tyto následující podrobnosti:

 • Ležiště
 • Oblast(i) pro krmení
 • Čekárna
 • Oblast selekce 
 • Oblast pro otelené dojnice

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:
Jiří Kamír, tel: 602 438 455, jiri.kamir@kamir.cz
Jan Kamír, tel: 725 155 845, jan.kamir@kamir.cz

 

© 2005 - 2022 KAMÍR a Co spol. s r.o. | tvorba e-shopu B2B a B2C UNIPEX CZ s.r.o.