Robotické dojení

Prezentace robotického dojení v Černově 30. 06. 2022

Automatizace v posledních letech značně pokročila nejen v průmyslu nebo zemědělství jako takovém, ale pronikla konkrétně i do takového specifického oboru, jakým je mléčná produkce.

O tom, že firma GEA tento nelehký úkol, třídění či dojení a krav bez zásahu lidské ruky nejen že zvládla, ale také posunula na vyšší úroveň, se již mohlo přesvědčit mnoho farmářů na celém světě.

Jednou z myšlenek firmy GEA je, že pomocí dojícího robota musí být možné podojit jakkoliv velké stádo. Proto nedodává pouze jeden typ dojícího robota, ale nabízí hned tři typy dojících robotů.

Počtem do 70 krav na box je dojící robot nesoucí název Monobox předurčen pro menší stáda. Pro větší stáda je vhodný více boxový dojící robot Multibox. A pro velká stáda od zhruba 500 krav kde je kladen důraz na výkon, pohodlí a klid, byla firmou GEA vyvinuta robotizovaná kruhová dojírna DairyProQ, která má při velikostech od 28 do 80 dojících míst průchodnost kolem 120 až 400 krav za hodinu. Všechny tyto typy robotů jsou založeny na osvědčeném dojícím a nasazovacím rameni MilkRack. Výhodou tohoto ramene je, že nejsložitější operace při automatizovaném dojení, tedy nasazení strukové návlečky na struk, se zde provádí pouze jedenkrát. Jakmile je struková návlečka nasazena, tak v ní proběhne očištění struků, první odstřiky, stimulace, vlastní dojení a ošetření struků po dojení. Oproti jiným systémům, kde se násadce na struky nasazují vícekrát, dochází k úspoře času a ke zvýšení výkonu dojícího robota. 

Monobox

Multibox

DairyProQ

Výhody robotů firmy GEA?

Ano, zdánlivě opožděný start robotizace oproti konkurenci zapříčinilo, že firma GEA nemá zejména v České Republice takové zastoupení robotů. V konečném důsledku to ovšem znamenalo, více času pro vlastní vývoj, poučení se z chybných kroků svých konkurentů, možnost sledovat vývoj trhu s odstupem a bez zaujetí. Sledování chyb a nedostatků. To vše poskytlo firmě GEA výhodu, díky které přinesla na trh novou a lepší generaci robotů oproti již zaběhlým a zastaralým konceptům.

 V době, kdy pomalu ale jistě končí životnost prvním robotům, v době kdy se lidé začínají ohlížet po další robotické generaci, nastupuje firma GEA s jasnou myšlenkou a odpovědí.

Zastaralé a nedokonalé robotické dojení, které stačilo kdysi, protože nebylo na trhu nic jiného se stále drží zaběhlých kolejí a zastaralých postupů. Ano, lze zlepšit program, konkrétní funkce, nebo se přidá další čidlo které sbírá další samo o sobě nic neříkající informace, ale základní koncept, princip nasazování mechanika pohybu a rychlost nasazování? GEA Farm Technologies v tomto ohledu a mnohém dalším udělala obrovský skok.

Co to tedy znamená? Né vždy to co je na trhu jako první a jediné, je to nejlepší. V tu chvíli se to tak jeví, jelikož neexistuje téměř žádná zdravá konkurence, která by si vynucovala pokrok. Navíc pokud firma věnuje vývoji čas a peníze, je nucena výrobek prodávat a protlačovat v co největším množství bez ohledu na přetrvávající nedostatky, aby se vůbec vývoj takového robota vyplatil. 

Pokud se tedy zaměříme na konkrétní přednosti a výhody firmy GEA, jedná se ve zkratce o tyto základní.

  1. Vývoj dospěl do svého vrcholu tím, že jsme schopni nabídnout robotizaci pro každou velikost stáda. To zajišťují 3 základní modely. Monobox, Multibox a DairyProQ.
  2. Veškeré operace jako o čištění struků, stimulace, odběr vzorku, dojení, desinfekce struků probíhá při jednom nasazení.
  3. Neprodáváme pouze robota, ale nabízíme také celý koncept řízení stáda. Jedná se o uzavřený a řízený pohyb krav, díky kterému je zajištěna maximální návštěvnost krav v robotu. Principy selekčních branek zajišťují nejen maximální výkon robota bez prostojů, ale také pohodlné třídění krav po dojení určené k různým zákrokům.
  4. U robotizované kruhové dojírny DairyProQ je každé dojící místo vybaveno vlastním ramenem a v případě skopnutí dojačky na jakémkoliv místě na kruhu je možné opětovné nasazení a to vše při plném provozu bez nutnosti zastavení kruhu.
  5. Koncept nasazovacího ramene je u všech typů stejný. Dokonalost a rychlost nasazení strukových násadců zajišťují takřka nerozbitné plastové kostky.
  6. Všechny typy robotů mají také společné to, že mají velmi krátké hadice.
  7. Moduly mají jednoduché a snadno vyměnitelné části, které lze velmi jednoduše měnit a spravovat a u vícebodových robotů i za provozu.
  8. U Monoboxu a Multiboxu lze oddělovat nestandartní mléko z jedné až dvou čtvrtí zvlášť do odpadu nebo pro telata. 
  9. Veliké množství shromažďovaných údajů jako je teplota mléka, barva, vodivost, průtok, množství v kg a to vše na jednotlivé čtvrtě je vyhodnocováno společně s indexem návštěvnosti v robotu a fáze laktace vyhodnocováno a individuálně u každé krávy průměrováno. Dohromady dávají údaje vcelku přesný přehled o zvířeti a v případě většího vychýlení je chovatel o těchto změnách informován, popřípadě mže být zvíře robotem po dojení selektováno. 

Automatické dojení Gea - reklamní leták pdf

© 2005 - 2022 KAMÍR a Co spol. s r.o. | tvorba e-shopu B2B a B2C UNIPEX CZ s.r.o.