Vyhřívané napáječky a napájení zvířat v zimě

Ing. Vlastimil Kamír | 18.1.2023

Teploty klesající pod nulu nemusí nutně znamenat vypnutí přívodu a zamrzlé kbelíky s vodou. Díky vyhřívaným napáječkám nebo izolovaným žlabům lze udržet vodu ve stáji nebo na pastvině i přes zimu. Řešení není jen jedno. Ideální stav je, když máte ve stáji nebo na pastvě přívod vody a elektřiny, to lze vyřešit vyhřívanými napáječkami a žlaby. Míčovky jsou ideální řešení pro místa s přívodem vody, ale bez elektřiny. Poslední variantou jsou pak izolované žlaby, ty nevyžadují ani přívod vody, ani elekřiny. 

Vyhřívané napáječky a napájcí žlaby

Ideální řešení, vhodné pro stáje, ale i na venkovní pastviny. Nutné je vždy zajistit přívod vody i elektřiny. Varianty jsou pro vícepočetná stáda i pro jednotlivé boxy. 

Izolované napájecí žlaby Ritchie Farm Technologies

Tento typ napáječek umožňuje pití zvířat tzv. z hladiny a je tedy vhodný především pro dojnice. Napáječky jsou vyrobeny z monolitického pevného plastu se silnou vrstvou izolační pěny. Napájecí žlaby na vodu Ritchie mají oblé rohy a hrany, velmi stabilní provedení a jsou pevně přikotveny k podlaze.
Díky uzavřené konstrukci a výborné izolaci se studený vzduch nedostane k přívodu vody a plovákovému ventilu. Plovákový ventil s vysokým průtokem zajišťuje dostatečný přítok vody pro pijící zvířata. Speciální konstrukce víka zajišťuje, že studený vzduch neproniká do prostoru, kde je plovák umístěn a přitom je tento prostor snadno přístupný.
V mrazivých dnech při dostatečném odběru vody pijícími zvířaty zajistí přitékající voda díky kvalitní izolaci nezamrznutí hladiny. V extrémních mrazech je možné doplnit žlab výhřevným tělesem o výkonu 250 W.

Miskové vyhřívané napájčky

Vyhřívané napáječky jsou buď plastové s integrovaným topným kabelem a termostatem nebo litinové s integrovaným topným tělesem. Jsou ideální pro jednotlivé boxy nebo malá otevřená stání pro 1-3 zvířata. 

Plastové vyhřívané napáječky jsou ideální do nezateplených stájí a vyhřívají se pomocí topného kabelu na spodní straně misky. Napáječka buď má také delší konec přívodního kabelu, kterým lze vyhřívat přívod, nebo je potřeba zajistit vyhřívání přívodu topným kabelem. Ve většině případů je nutné použít k provozu také trafo 24 V. Výjimkou jsou napáječky SH 30 RBH (obj. č. 40064) a napáječka s niplem HP 20 RBH (obj. č. 40050), ty jsou na 230 V a trafo tak již není potřeba, ale musí být instalován proudový chránič. 

U litinových napáječek je vyhřívaní zajištěno díky zabudovanému vyhřívacímu tělesu. Těleso zajišťuje vyhřívání misky a částečně také ventilu. Přívod k napáječce je třeba vyhřívat samostatným topným kabelem nebo pomocí oběhového čerpadla.

Napáječky Lakcho 2

Plovákové napáječky Lakcho 2 jsou velmi kvalitním a funkčním řešením, jsou vhodné do nezateplených stájí i do venkovních podmínek. Jejich složitější uvedení do provozu je kompenzováno velmi dobrou funkčností. Jsou ideálním řešením pro stáda až do 20 ks skotu nebo koní. Díky dvou variantám výšky podstavce lze nižší variantu využít také pro telata nebo hříbata. 

Topné těleso vyhřívá misku napáječky, přívodní potrubí je zaizolováno v podstavci nebo jej lze vyhřívat topným kabelem. Pro vyhřívání přívodní trubky se využívá zemní teplo ze šachty hluboké alespoň 1 m pod podstavcem napáječky. Při použití bez možnosti vybudování zemní šachty, je vhodné podstavec vyplnit tepelnou izolací (minerální vatou) až cca 10 cm pod topné těleso tak, aby topné těleso nemuselo ohřívat vzduch v podstavci, který se ochlazuje od podložky. Přívodní trubka se pak ale musí ohřívat topným kabelem vždy. Provoz topného tělesa je signalizován kontrolním světlem.

Míčové napáječky

Izolované míčové napáječky jsou skvělým řešením pro venkovní pastviny, jejich využití je celoroční. Důležité pro nezámrznost těchto napáječek je dostatečný odběr, nejsou výhřívané a je tak nutné zajistit dostatečný počet zvířat pro jejich provoz. Čím více zvířat pije, tím větší množství vody v podzemí ohřáté přitéká a tím je větší jistota, že míčová napáječka nezamrzne. Zvířata nesmí mít jinou možnost napájení, ani přírodní zdroj - potok, mokřad atd. V zimním období má být na jedno stádo jedna míčová napáječka. Pokud má stádo k dispozici více napáječek, z nějakého důvodu preferuje jen jednu a druhá pak může zamrzat. Přívod k napáječce je třeba zakopat do země co nejhlouběji, tím se dosáhne přívodu teplejší vody do míčové napáječky. Důležitá je i dokonalá izolace přívodu pod napáječkou, aby nedocházelo k jeho promrzání. Mimo zimní období je vhodné míč vyjmout, zvířata pak snadněji pijí.

Izolované napájecí žlaby

Termonapáječky jsou izolované zásobníky na vodu, jednoduché řešení pro místa bez přívodu vody a elektřiny. Jsou vhodné pro celoroční provoz, v zimě díky izolaci vydrží voda déle bez zamrznutí, extrémním mrazům ale odolat nemohou. Zásobníky máme v nabídce dva, velký ISOBAR o objemu 180 l a menší termobox o objemu 20 l, ten je vhodný např. pro ovce nebo kozy. ISOBAR naopak je skvělým řešením pro menší stáda koní nebo krav. Jaké jsou výhody napájecího žlabu ISOBAR najdete v našem článku Proč uvažovat o napáječce ISOBAR 250?

Topná tělesa a vyhřívací kabely

Vyhřívací kabely ani topná tělesa nejsou určená pro jiný provoz než dle návodu, tedy jako vyhřívání přívodu napájček nebo misek v případě topných kabelů. Topná tělesa jsou určená pro vyhřívání izolovaných žlabů nikoliv pro samostatný provoz! 

Pro montáž napáječek s provozním napětím 24 V je třeba použít transformátor neboli trafo s patřičným výkonem a krytím. Použití provozního napětí 24 V je z důvodu bezpečnosti zvířat i lidí. 
Termostaty se používají pro spínání vyhřívání napáječek a topných kabelů. Napáječky lze provozovat i bez termostatů. Nevýhodou ručního ovládání je ale riziko opomenutí zapnutí před příchodem mrazů, popřípadě je naopak vyhřívání provozováno i v době, kdy nemrzne.

Samoregulační topný kabel po celé své délce reaguje na změnu okolních teplot a těmto teplotním změnám samoregulační topný kabel přizpůsobí svůj topný výkon. Napájení přímo ze sítě 230 V. V obchodu hledejte "samoregulační vyhřívací kabely". Samoregulační vyhřívací kabel vám zkompletujeme "na míru" dle požadavků na jeho délku.

Celou nabídku napáječek pro skot, koně a ovce najdete na našem e-shopu.