Zásady stavby ohrady, jak připojit a spojit ohradník

Ing. Vlastimil Kamír | 27.5.2024

Uzlík sem, uzlík tam, to je na našich ohradách běžná praxe, správné spojování vodičů je přitom klíčové pro zajištění spolehlivého provozu ohradníku, protože špatné spoje mohou vést ke ztrátám elektrického impulsu, čímž se sníží účinnost ohradníku.

Předtím, než se pustíte do samotného spojování vodičů, je důležité vybrat správný typ vodiče pro ohradník. Mezi nejběžnější typy vodičů pro elektrické ohradníky patří:

  • Ocelové dráty: jejich výhodou je dobrá pevnost a vodivost. Mají delší životnost, ale naopak je složitější jejich montáž a není možné je používat opakovaně. 
  • Lanka a lana: jsou oblíbenou alternativou pro dráty, snáze se s nimi pracuje a lze je používat opakovaně. Oproti drátům mají vyšší odpor a kratší životnost. 
  • Pásky: fungují podobně jako lanka, používají se hlavně u koní nebo na vysoce frekventovaných místech, protože mají lepší viditelnost než dráty a lanka.

Připojení přívodu a uzemnění ohrady

Připojení přívodu a uzemnění na svorky zdroje

Svorky zdroje mají většinou otvor nebo zářez pro snadnější zapojení kabelu. Pro upevnění slouží matice, které je třeba kontrolovat, zda jsou dostatečně přitažené. Nadměrné utažení může u splétaných vysokonapěťových kabelů způsobit jejich ustřihnutí. Splétané kabely lze zakončit lisovací koncovkou

Připojení přívodu k ohradě

Pokud je použitý bateriový zdroj, který je umístěný přímo u ohrady, pro připojení slouží připojovací kabel, který je součástí balení, popřípadě jej lze dokoupit. Připojovací kabel je zakončen kovovou spojkou, která se přímo zavěsí na vodič ohrady.

 U síťových zdrojů, nebo i bateriových zdrojů, které jsou více vzdáleny od ohrady je nejlepší pro připojení použít vysokonapěťové kabely. I ty je třeba, v případě potřeby dobře propojit originální šroubovací spojkou nebo teplem smrštitelnou izolací. Vysokonapěťový přívodní kabel se připojí přímo na ohradu, dále je možné použít i vypínač ohradníku pro odpojení ohrady, popřípadě lze použít vchodovou ručku, která se zavěsí na koncový izolátor ohrady. Vždy platí, že na konci přívodu má být co největší napětí a přívod by neměl být zdrojem jakýchkoliv ztrát. Jak postupovat v případě, že dochází ke ztrátě napětí najdete v článku: Kontrola závad na ohradě

Spojování vodičů ohrady

Nejzranitelnějším místem vzhledem ke ztrátám napětí na ohradě je pak samotný vodič, tedy drát, lanko nebo páska. Při spojování řešíme jak propojení vodičů z hlediska pevnosti a pak zajištění vodivého propojení. U vodičů typu drát a ocelová lanka mají spojky na dráty většinou i dobé vodivé vlastnosti, které zajistí přenos impulzu bez ztát. Důležité je spojky dobře utáhnout.

Největší problém je spojování plastových ohradníkových lanek, lan a pásek. Vodiče, tedy drátky (měděné, nerezové nebo kovové) jsou v těchto materiálech jen vpleteny do nosné konstrukce z polyetylenu nebo polypropylenu, a samotné propojení uzlem nezaručuje vodivé propojení drátků. Je až s podivem, kolik provozovatelé investují do silného zdroje, v lepším případě i do kvalitnějších vodičů, ale zcela zapomenou na tak zásadní maličkost, kterou je vodivé propojení.

Prvním signálem je to, že ve spoji cvaká. Napětí, které naměříme zkoušečkou má být stejné před a za spojem.

 

Spojky na lanka a lana

Pro vodivé spojení lanek do 3 mm lze použít tzv. dutinky, které se navléknou na konce vodiče za uzlem a zmačkne, viz. obrázek vlevo. Mechanické spojení zajišťuje uzel, vodivé pak tato dutinka. Toto spojení je pevné a při demontáži lanka se musí spoj ustřihnout.

Další typem spojek jsou spojky vhodné pro lanka a lana do 6 mm, případně je lze použít také pro pásky do 10 mm. Tyto spojky vodiče spolehlivě nejen vodivě propojí, ale lze s nimi vodiče napínat – spojka se povolí, lanko popotáhne a znovu se utáhne a lze je i zpětně rozebrat. V nabídce máme spojky s kovovou nebo plastovou matkou, popřípadě i s háčkem, kterým lze propojit vodič s vchodovým izolátorem nebo bránovou rukojetí.

Spojky na ohradník Litzclip

Velmi elegantní pro propojení dvou vodičů, i když trochu dražším, jsou spojky Litzclip, které lze povolit a opětovně utáhnout bez použití nářadí. Tyto spojky jsou i velmi praktické pro pásky do 40 mm, a jsou i v provedení s háčkem pro bránové rukojeti.

Spojky na pásky

Pro efektivní spojení pásek lze použít také jednodušší, drátěné nebo nerezové spojky na ohradník. Pokud použijete širokou pásku 4 cm, je vhodné do vchodů dát přímo vchodový izolátor s vložkou vhodný pro širokou pásku. Pozor, vložku je nutné k izolátorům dokoupit zvlášť.

Jak spojit sítě pro ovce?

Sítě pro ovce, případně pro drůbež nebo králíky jsou specifické především svým vysokým odporem. V případě poškození je tak nutné sítě opět propojit stejně jako ostatní typy vodičů. K propojení přetrženého lanka sítě můžete použít přímo spojku na sítě, nebo křížové spojky Litzclip pro síť.

Propojení sítí mezi sebou nebo připojení k přívodu je možné pomocí spojek, která je vždy na konci sítě, případně pomocí spojky s matkou.

Správné spojování vodičů na ohradě je zásadní pro zajištění bezpečnosti a efektivity elektrického ohradníku. Použitím správných materiálů a technik můžete minimalizovat ztráty elektrického impulsu a zajistit dlouhou životnost vaší ohrady. Nezapomeňte ohradu pravidelně kontrolovat zkoušečkou, aby váš elektrický ohradník fungoval vždy optimálně.

Pokud hledáte kvalitní materiály a nářadí pro stavbu a údržbu ohrady, podívejte se na celou naší nabídku produktů pro elektrické ohradníky.