Schéma: Jak změřit ohradník? Kontrola závad na ohradě

Ing. Vlastimil Kamír | 16.5.2024

Před tím, než odvezete zdroj do servisu, protože NETLUČE, je dobré se podívat, zda chyba nižšího napětí není někde jinde než přímo na zdroji. Důvodů, proč ohrada netluče nebo je napětí nízké může být hned několik. Připravili jsme pro vás praktické schéma, podle kterého si můžete ohradu se zkoušečkou na ohradníky proměřit a zjistit tak bod závady. Schéma si můžete stáhnout ZDE.

ZKOUŠKA ZDROJE IMPULSŮ

Pokud dojde ke snížení napětí na ohradě, začněte s kontrolou zdroje impulzů.

Vypněte zdroj a odpojte přívod k el. ohradníku a k uzemnění od zdroje impulzů. Poté zapněte znovu zdroj a změřte zkoušečkou výstupní napětí přímo na svorkách zdroje impulzů.

Pokud je naměřené napětí je přes 6 000 V, vypněte zdroj a připojte k ohradníku a zdroj poté zapněte a změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradníku. Pokud se hodnoty dostanou na požadovanou hodnotu, byl problém v napájení zdroje impulzů. Pokud ne, je třeba hledat další chyby na přívodu, uzemnění a ohradníku.

Pokud není naměřené napětí přes 6 000 V, zkontrolujte zdroj energie. V případě problému se zdrojem energie vyměňte 9V baterie a 12 V baterie dobijte, popř. zkontrolujte přívod 230 V ke zdroji. Pokud se tím problém nevyřeší, nechte zdroj vždy zkontrolovat odborným servisem.

ZKOUŠKA PŘÍVODU K OHRADĚ

Odpojte přívod vysokonapěťovým kabelem od ohradníku a změřte zkoušečkou napětí na jeho konci.

Pokud je naměřené napětí přes 6 000 V, připojte přívod zpět k ohradníku. Změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradníku. Pokud se hodnoty dostanou na požadovanou hodnotu, byl problém v přívodu od zdroje k ohradníku. Pokud ne, je třeba hledat další chyby přímo na samotném ohradníku a uzemnění.

Pokud není naměřené napětí přes 6 000 V, přívod k ohradníku je vadný. Zkontrolujte jednotlivé části přívodu, izolaci, pevnost spojů atd. Mezi zdrojem impulzů a koncem přívodu k ohradníku by měla být jen minimální ztráta v řádu stovek voltů.

ZKOUŠKA OHRADNÍKU A UZEMNĚNÍ

Zkontrolujte uzemnění - změřte napětí přímo na zemnících tyčích.

Pokud je naměřené napětí na zemnící tyči přes 1000 V, opravte uzemnění. Uzemnění má být z nerezavého materiálu, nejlépe pozinkovaného, min. 1 m v zemi, v co nejvíce vlhkém místě. Pokud je velké sucho, okolí uzemnění zvlhčete. Zkontrolujte propojení tyčí a přívodních kabelů k přístroji. Přidejte další zemnící tyče minimálně 3 m od sebe.

Pokud naměřené napětí na zemnící tyči není přes 1 000 V je problém ve vlastním ohradníku. Pokud je to možné, rozdělte si ohradník na několik úseků a ty postupně připojujte, snáze tak najdete chybu. Zkontrolujte, zda nejsou vodiče někde na zemi nebo se nedotýkají okolních předmětů (kovových sloupků, betonových skruží atd.). Zkontrolujte porost v okolí vodičů, případně jej odstraňte. Vodiče mohou být již staré, navazované bez vhodných spojek, drátky zpřelámané - vyměňte vodiče, opravte spoje. Zkontrolujte izolátory, zda nejsou poškozené, popřípadě je vyměňte. Snižte odpor vodičů - propojte vodiče každých 200 m mezi sebou, používejte vodiče s nízkým odporem především u dlouhých ohradníků. Při pravidelné kontrole napětí na ohradníku rozpojte ohradník u přívodu a změřte, jaké napětí se vrací na konci ohradníku. Nejsnáze tak zjistíte, zda je ohradník v pořádku. Pokud je napětí stejné, jako „včera“, když jste ohradník obcházeli, je pravděpodobné, že se s ohradníkem nic nestalo.

Čím přeměřit a kontrolovat ohradu? 

Vyberte si u nás kvalitní zkoušečku elektrických ohradníků. Najdete u nás také chytré ohradníky, izolátory a další potřeby pro stavbu ohrad.