Údržba elektrického ohradníku – na co si dát pozor

14.4.2021

Proč neexistuje univerzální návod na údržbu elektrického ohradníku?

Protože každá ohrada je jiná. Existují různé typy ohrad, každá má jiný účel, velikost, členitost. Svou roli hraje síla impulzu, kvalita vodičů (odpor), nadmořská výška, typ půdy, druh půdy, obsah bakterií, plísní, hub, vlhkost, severní či jižní strana, stinné či slunné místo, PH. V celkovém součtu mohou tyto někdy zcela nepatrné vlivy mít významný dopad třeba na životnost kůlů v zemi. 

Každá ohrada tedy vyžaduje individuální přístup a intervaly pravidelné údržby nelze přesně stanovit. V praxi pak chovatelé problémy řeší až ve chvíli, kdy nastanou.

Přesto pro vás máme několik tipů, které vám pomůžou prodloužit životnost ohrady a předejít závažným problémům.

 

Zkoušečka elektrických ohradníků
Zkoušečka elektrických ohradníků - nepostradatelná pomůcka každého chovatele 

 

Údržba pevné ohrady (kůly, drát)

Pevné ohrady využívající ocelové nebo pozinkované dráty a pevné kůly by měly být zvláště u větších výměr a členitějšího terénu s více rohy používány s dilatačními pružinami. Ty zajišťují vyrovnávání tahu drátu a také mírní dopady smršťování a povolování drátu vlivem změny okolní teploty, které mohou vyústit třeba v prasknutí rohového izolátoru nebo vyvrácení celého kůlu.

Životnost ohradníku prodlouží také správně provedené, pevné rohy, používání rohových izolátorů, správné dopnutí drátů atd. Při splnění podmínek pak je ohrada opravdu na dlouhé roky let prakticky bezúdržbová. 

Průběžnou a rychlou kontrolu ohrady provádíme hlavně pomocí zkoušečky elektrických ohradníků – tak rychle zjistíme, jestli je na vodičích dostatečný výkon. Pokud ne, je něco špatně a je potřeba ohradu fyzicky projít a zjistit, kde je problém.

Pokud je ohrada postavená na dřevěných kůlech, je také třeba se čas od času ujistit, zda kůly nejsou uhnilé nebo vyvrácené. Po každé zimě, až rozmrzne zem, je vhodné zkontrolovat pnutí drátů, projít kůly, zda nejsou ve špatném stavu, jestli nepopraskaly izolátory.

Na podzim při klesajících teplotách byste měli průběžně sledovat, zda nedochází k přehnaně velkému tahu drátů a nehrozí tak poškození. Pro stavbu pevných ohrad doporučujeme akátové kůly nebo tlakově mořené smrkové kůly

 

Dilatační pružina na elektrický ohradník
Dilatační pružina na vodiče elektrického ohradníku

 

Údržba mobilního a méně odolného hrazení (plastové lanko, plastové tyčky)

Pokud elektrický ohradník necháváme nastálo na jednom místě (i přes zimu), pak musíme počítat s degradací plastových tyček i pásky – vlivem UV záření, teplot a dalších vlivů plast křehne. Proto každé jaro ohradník projdeme a poté pravidelně kontrolujeme zkoušečkou. Slábnoucí impulz může značit stárnutí vodiče (tedy jej vyměníme za nový), případně ukazuje na porost zasahující do vodičů (porost tedy zredukujeme).

U plastových vodičů neděláme uzlíky ani lanko nebo pásku neomotáváme na izolátorech -  tím bychom zpřelámali vodivé drátky. Pro propojení lanek nebo pásek vždy používejte speciální spojky na pásky a lana, které nesnižují výkon ani životnost vodiče. 

U ohrad vyloženě mobilních, které se několikrát za sezónu přemisťují, je zběžná kontrola kvality a funkčnosti jednotlivých prvků vhodná při každém přemístění. U mobilních ohradníků dochází k většímu mechanickému namáhání jak tyček, tak především vodičů, kdy je často navíjíme a pak opět natahujeme. Při rozvíjení můžeme okem sledovat kvalitu, tyčky při rozmisťování kontrolovat, zda nemají ulámané hroty nebo úchyty. I u tohoto typu elektrického hrazení platí, že nejlepším ukazatelem je vždy zkoušečka el. ohradníků.

Zdroj impulzů údržbu nepotřebuje

Zdroj impulzů pro elektrický ohradník, umístěný na vhodném místě, je bezúdržbový. Pokud jste ho tedy dobře umístili a zapojili, měl by fungovat dlouhé roky. V případě výběru nového zdroje k ohradníku doporučujeme jako zdroj informací náš prospekt Elektrické ohradníky nebo konfigurátor, kde díky zadaným parametrům jednoduše a přehledně získáte přehled, který zdroj je vhodný. Zdroj můžete také nechat opravit na našich prodejnách. 

Izolátory ohradníku kontrolujte namátkově

Izolátory elektrického ohradníku si zaslouží vaši pozornost. Pokud jimi vede drát, je zde vyšší riziko, že se může ulomit. Pokud je v nich lanko, spíše se stane, že lanko nebo páska z izolátoru vypadne. Proto ohradu občas namátkově projděte. A nezapomínejte na kontrolu síly impulzu pomocí zkoušečky elektrických ohradníků.