Zkoušečky pro elektrický ohradník

15.7.2021

Jste-li provozovatelem elektrického ohradníku, je Vaší povinností provádět pravidelné kontroly zdroje a ohradníku v závislosti na provozních podmínkách, a to nejméně jednou denně.

Na každém místě elektrického ohradníku, podle toho, pro které zvíře ohradník provozujete, by mělo být minimální napětí 2 000 - 5 000 V (viz tabulka níže), které je nutné pro překonání odporu kůže zvířete.

Doporučené minimální napětí na ohradě

Pozor, hlídat je ale potřeba i napětí nad 9 000 V, protože může způsobovat přepalování plastových vodičů.

Zkoušečku na ohradník využijete nejen k měření aktuálního napětí na ohradníku, ale také pro zjištění závad na elektrickém ohradníku.

Jak na to?

Zkouška zdroje impulsů

Pokud je napětí nižší, začněte s kontrolou zdroje impulzů.

Vypněte zdroj a odpojte přívod k el. ohradníku a k uzemnění od zdroje impulzů. Poté zapněte znovu zdroj a změřte zkoušečkou výstupní napětí přímo na svorkách zdroje impulzů.

Pokud je naměřené napětí je přes 6 000 V, vypněte zdroj a připojte k ohradníku a zdroj poté zapněte a změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradníku. Pokud se hodnoty dostanou na požadovanou hodnotu, byl problém v napájení zdroje impulzů. Pokud ne, je třeba hledat další chyby na přívodu, uzemnění a ohradníku.

Pokud není naměřené napětí přes 6 000 V, zkontrolujte zdroj energie. V případě problému se zdrojem energie vyměňte 9V baterie a 12 V baterie dobijte, popř. zkontrolujte přívod 230 V ke zdroji. Pokud se tím problém nevyřeší, nechte zdroj vždy zkontrolovat odborným servisem.

Zkouška přívodu k ohradníku

Odpojte přívod vysokonapěťovým kabelem od ohradníku a změřte zkoušečkou napětí na jeho konci.

Pokud je naměřené napětí přes 6 000 V, připojte přívod zpět k ohradníku. Změřte znovu zkoušečkou napětí na ohradníku. Pokud se hodnoty dostanou na požadovanou hodnotu, byl problém v přívodu od zdroje k ohradníku. Pokud ne, je třeba hledat další chyby přímo na samotném ohradníku a uzemnění.

Pokud není naměřené napětí přes 6 000 V, přívod k ohradníku je vadný. Zkontrolujte jednotlivé části přívodu, izolaci, pevnost spojů atd. Mezi zdrojem impulzů a koncem přívodu k ohradníku by měla být jen minimální ztráta v řádu stovek voltů.

Zkouška ohradníku a uzemnění

Zkontrolujte uzemnění - změřte napětí přímo na zemnících tyčích.

Pokud je naměřené napětí na zemnící tyči přes 1000 V, opravte uzemnění. Uzemnění má být z nerezavého materiálu, nejlépe pozinkovaného, min. 1 m v zemi, v co nejvíce vlhkém místě. Pokud je velké sucho, okolí uzemnění zvlhčete. Zkontrolujte propojení tyčí a přívodních kabelů k přístroji. Přidejte další zemnící tyče minimálně 3 m od sebe.

Pokud naměřené napětí na zemnící tyči není přes 1 000 V je problém ve vlastním ohradníku. Pokud je to možné, rozdělte si ohradník na několik úseků a ty postupně připojujte, snáze tak najdete chybu. Zkontrolujte, zda nejsou vodiče někde na zemi nebo se nedotýkají okolních předmětů (kovových sloupků, betonových skruží atd.). Zkontrolujte porost v okolí vodičů, případně jej odstraňte. Vodiče mohou být již staré, navazované bez vhodných spojek, drátky zpřelámané - vyměňte vodiče, opravte spoje. Zkontrolujte izolátory, zda nejsou poškozené, popřípadě je vyměňte. Snižte odpor vodičů - propojte vodiče každých 200 m mezi sebou, používejte vodiče s nízkým odporem především u dlouhých ohradníků. Při pravidelné kontrole napětí na ohradníku rozpojte ohradník u přívodu a změřte, jaké napětí se vrací na konci ohradníku. Nejsnáze tak zjistíte, zda je ohradník v pořádku. Pokud je napětí stejné, jako „včera“, když jste ohradník obcházeli, je pravděpodobné, že se s ohradníkem nic nestalo.

Doutnavkové vs. digitální zkoušečky

Nejjednodušší a nejlevnější variantou zkoušeček jsou doutnavkové zkoušečky, které pořídíte za pár set korun. Měření doutnavkovými zkoušečkami je spíše orientační, protože odstupňování naměřených hodnot je obvykle po 500, 1 000 nebo 2 000 V.

Z naší nabídky doutnavkových zkoušeček vybíráme:

Zkoušečka pro elektrické ohradníky AKO, 0 - 6.000 V Zkoušečka pro elektrický ohradník LACME, 0 - 6.000 V

Objednací číslo: 33370
Zkoušečka pro elektrické ohradníky AKO, 0 - 6 000 V
Odstupňování naměřených hodnot po 1 000 V

Objednací číslo: 33490
Zkoušečka pro elektrický ohradník LACME, 0 - 6 000 V
Odstupňování naměřených hodnot po 500 V

Digitální zkoušečky jsou přesnější díky odstupňování naměřených hodnot po 100 V. Jsou také vybaveny různými doplňkovými funkcemi, zkoušečka např. ukazuje směr, kde dochází ke ztrátám, umožní dálkové vypnutí a zapnutí ohradníku, umožní dálkově ovládat více ohradníků najednou apod.

Z naší nabídky digitálních zkoušeček vybíráme:

Zkoušečka pro elektrické ohradníky digitální 0 - 9.900 V Zkoušečka a dálkový vypínač elektrického ohradníku

Objednací číslo: 33358
Digitální zkoušečka AKO 0 – 9900 V

Objednací číslo: 33615
Zkoušečka a dálkový vypínač elektrického ohradníku LACME pro zdroje 230 V

Signalizace napětí elektrických ohradníků

Signální světla

Signální světla slouží pro vizuální kontrolu stavu nebo poklesu napětí na ohradníku. Zavěšují se na ohradník v místě, které potřebujete kontrolovat. Signální světlo lze použít krátkodobě i proti divoké zvěři, nebo jím označit ohradník vedoucí např. přes cestu, kudy byli zvyklí chodit lidé.

GSM zásuvka

Pomocí GSM zásuvky lze elektrický ohradník kteréhokoliv výrobce zapínat a vypínat pomocí SMS zprávy. Sofistikovanější ovladače umí také zasílat zprávy o stavu elektrického ohradníku nebo o výpadku proudu.

Z naší nabídky signálních světel a GSM zásuvek vybíráme:

Signální světlo - kontrola na ohradě GSM zásuvka IQTS GS300
Objednací číslo: 30082
Signální světlo Kerbl
Objednací číslo: 33030
GSM zásuvka IQTS GS300

GSM Alarm

GSM ALARM je zařízení určené pro vzdálené hlídání funkce elektrického ohradníku.

Z naší nabídky GSM alarmů vybíráme GSM alarm AKO FenceCONTROL, který umožňuje jednoduché sledování a ovládání elektrického ohradníku nezávisle na vzdálenosti s využitím mobilní aplikace, která je k dispozici pro telefony s operačním systémem Android 5.0 a vyšší a Apple iOS 11 a vyšší. AKO FenceCONTROL funguje v kombinaci se všemi běžně dostupnými zdroji elektrických ohradníků.

Funkčnosti GSM alarmu AKO FenceCONTROL:

  • Automatická okamžitá hlášení týkající se stavu ohradníku a baterie, v rámci mobilní aplikace (push zpráva) nebo e-mailem.Pokud je minimální napětí na ohradníku pod nastavenou hranicí (prahová hodnota může být upravena) nebo bude dokonce ohradník zcela bez napětí, budete o tom okamžitě informováni prostřednictvím mobilní aplikace.
  • K dispozici je možnost zapínání/vypínání monitorovaného zdroje elektrického ohradníku 9 V nebo 12 V (pokud jsou ohradníkový zdroj a kontrolní jednotka napájeny stejným zdrojem napětí). Aby bylo možné volitelně zapínat/vypínat také zdroje napájené 230 V ze sítě, je navíc potřebný zapínací/vypínací adaptér, objednací číslo: 30084.
  • Při výpadku hlavního zdroje napájení je FenceCONTROL po dobu min. 24 hod. napájen ze záložní baterie.
  • Možnost grafického znázornění historie napětí ohradníku, hlavní a záložní baterie.
  • V rámci jedné mobilní aplikace lze spravovat až 10 jednotek FenceCONTROL. Aplikaci může využívat neomezený počet uživatelů uživatelů aplikace.
GSM Alarm AKO FenceCONTROL
Objednací číslo: 30083
GSM Alarm AKO FenceCONTROL