Elektrická síť OVINET/TITAN

30.9.2015

Na co si dát pozor při stavbě elektrické ohrady pro ovce

Primární určení sítě je mobilní přerozdělení stávajících oplocených pozemků. Z toho vyplývá, že síť by měla být na obou svých koncích pevně fixována k pevnému sloupku čímž je zaručeno dostatečné vypnutí a nedochází k prověšení a ohýbání. Pokud je nutné sítí tvořit samostatné obvody je třeba rohové tyčky sítě fixovat k pevnému sloupku.

 Elektrická síť OVINET/TITANSíť se staví na předem vysečený pruh, díky kterému nebude ze začátku docházet k prorůstání porostu sítí a následné ztrátě napětí. Po té co bude porost příliš vysoký a výkon sítě výrazně snížený, se síť přesune nebo se pruh opět vyseče. Pamatujte, že za mokrého počasí se vlivem porostu snižuje výkon ohrady mnohem výrazněji. Vliv porostu na výkon je také závislí na počtu zapojených sítí. Čím více zapojených sítí, tím citelnější budou vlivem porostu ztráty a také vám při deštivém počasíbude výrazněji klesat napětí. 

Nejdůležitější částí ohrady ze sítí je dostatečně silný zdroj. Pokud podceníte sílu zdroje, a necháte přerůst trávu, ve které síť stojí, je docela možné, že bude docházet ke ztrátám a vyloučit se nedá ani zapletení zvířat do sítě. Dostatečně silný zdroj zajistí, že zvíře bude po pár nepříjemných zkušenostech síť zcela respektovat. Ani kozy, ani ovce ať už s rohy nebo bez rohů, se nemůžou „při hraní se sítí“ zaplést, protože se jí budou snažit vyhnout.

Chceme-li, aby zdroj plnil funkci na 100%, musíme zajistit kvalitní a dostatečné uzemnění. U zdrojů produkujících min. 3J výstupního napětí které se pro tyto sítě doporučují, by měli přijít minimálně 3 silné, pozinkované zemnící tyče. Podle typu půdy se potřeba počtu tyčí může zvýšit.

Ke spolehlivému zajištění správné funkce sítě jsou tedy důležité tyto faktory:

  1. Vodivá síť, dobře odizolovaná od porostu a dalších cizích předmětů s výjimkou koncových nebo rohových sloupků. (upevnění tyčky sítě ke sloupku na konci či rohu sítě proveďte pokud možno bez kontaktu s vodiči sítě, například nevodivými provázky. Vhodnější je používat dřevěné, nebo plastové kůly, kovové sloupky jsou nevhodné).
  2. Silný zdroj impulzů s minimálním výkonem 3J výstupního napětí. Pouze silný zdroj zaručí, že zvířata budou síť respektovat.
  3. Dostatečné uzemnění je základem správné funkce a zajistí maximální využití zdroje. Obecně se dá říct, že pro zdroje s výstupním napětím 3J se používají 3 zemnící pozinkované tyče. Čím je zdroj silnější, tím se zvyšuje i počet zemnících tyčí. Dalším faktorem ovlivňující počet je typ a druh půdy. Pokud bude půda suchá a písčitá, je jasné že vodivost bude horší než u těžké podmáčené půdy a je tedy nutné zvýšit počet zemnících tyčí. Tyče v naší nabídce mají tu výhodu, že jejich profil je ve tvaru T. Díky tomu maximalizují svou kontaktní plochu. Povrch je pozinkovaný a nedochází tak ke korozi. Ta působí jako izolant a způsobuje snižování vodivosti tyče. Tyč je dlouhá 1 m aby byla účinná plocha  co největší.

Ovce si musí zvyknout

Kromě výše popsaných zásad je tu ještě jeden důležitý faktor, při jehož opomenutí může dojít k nepříjemnostem bez ohledu na to, jak dokonale je síť postavena a jak silný máte zdroj. Je to lidský faktor.

Musíme si totiž uvědomit, že pokud s chovem začínáme, nelze jednoduše vypustit stádečko zmatených jehňat do výběhu ohraničeného sítí a očekávat že  zvířata, která síť v životě neviděla, nebudou mít snahu při každém splašení sítí proskakovat. (Vše podrobně vysvětlujeme v článku Elektrická síť: ano či ne?)

Pořídíme-li si jehňata nebo kůzlata (to se týká i dospělých jedinců, kteří nejsou na pozemek a prostředí zvyklá), musíme jim zajistit přístřešek a potřebný klid na rozkoukání. Na začátku je vhodné mít ohradu z pevných dílů a předsazené před plotem jedno či dvě řady vodivého lanka. Postupně můžeme výběh rozšiřovat a pomalu přidat i síť, ze které odmotáme třeba jen 10m. Pokud si zvířata párkrát brnknou o síť, která má dostatečně silný zdroj, začnou hranici sítě respektovat. Po navyknutí na pozemek, prostředí a síť, můžeme ohradu dále rozšiřovat.

Pokud zvířata při vyplašení utíkají do přístřešku a ne proti síti, ve snaze ji překonat, je to dobrý signál a můžeme si dovolit využít celou délku sítě. Čím budou zvířata zkušenější, tím budou mít menší snahu se přes síť dostávat.

Elektrické sítě pro ovce koupíte v našem e-shopu.