Údržba a provoz míčových napáječek

Ing. Vlastimil Kamír | 15.1.2024

Tepelná izolace

Před pořízením míčové napáječky je potřeba si uvědomit, že pracují na principu dostatečného odběru vody zvířaty a přítoku vody, která není podchlazená. To znamená, že napáječka musí mít dostatečný odběr, tedy dostatečný počet zvířat a přívod nesmí být promrzlý. Přívod k míčovým napáječkám má být co nejhlouběji v zemi (80 – 100 cm) a dostatečně odizolován tepelnou izolací, tak jak ukazuje prst Emmy na obrázku. Především v betonovém podstavci pod napáječkou a v samotné napáječce musí být dostatečná izolace. Mezi podstavec a napáječku lze vložit gumovou desku, která rovněž zamezuje ochlazování napáječky od betonu.

Těsnění napáječky

Kontrolu těsnění, popřípadě jeho výměnu je nutné provádět pravidelně. Těsnění je mezi víkem a vanou napáječky a u napáječek 80 l i pod krytem ventilu. Těsnění neslouží k utěsnění vody v napáječce, protože by hladina měla být pod hranou spodní vany, ale k tomu, aby se do napáječky nedostával studený vzduch. Plochu pro těsnění je třeba vyčistit a na suchý podklad nalepit nové.

Izolace ventilu

Přívodní koleno a samotný ventil lze zapěnit montážní pěnou, nasadit víko a po zaschnutí pěny ořezat její kraje tak, aby neblokovala pohyb plováku ventilu.

Pozice čočky a hladina vody

Důležité je správné nastavení výšky hladiny, které limituje pozici míče (čočky) pod víkem napáječky. Je nutné, aby se při maximální hladině, plně napuštěné napáječce, míč pohyboval zcela volně (první obrázek níže). Je lepší, mít mezeru několik mm než to, aby míč zcela dosedal k hraně. Pokud zde není žádná mezera, dochází k přimrznutí míče k hraně víka vodou, která stéká od mulce zvířete po jeho napití. Pokud míč přimrzne, zvířata pak nemohou pít a nedochází tak k přísunu teplejší vody do napáječky a ta pak může promrznout celá.

 

Nejdůležitějším faktorem pro správný provoz míčových napáječek je dostatečný odběr vody, a tedy dostatečný počet zvířat, které napáječku používají. Proto se má provozovat pro jedno stádo jen jedna napáječka. Pokud mají chovaná zvířata další možnosti napájení, mohou některé zdroje upřednostňovat a pak může dojít k zamrznutí vody u té, ze které pijí málo.

Mrazy v minulých dnech potvrdily, že pokud z napáječky pije dostatečný počet zvířat, v našem případě 70 matek, nedošlo k zamrznutí 100 l napáječky, ve které nebyly žádné míče, ani při mrazech kdy venku byla teplota v noci -15 °C, v okolí napáječky se pohybovala okolo – 10°C. Test ukázal, že mezera mezi míčem a hranou nemá zásadní vliv na zamrzání vody v napáječce, pokud je dostatečný odběr vody. 

Pokud není u napáječky dostatečný počet zvířat, lze napáječku, při větších mrazech, vylepšit přidáním několika litrů horké vody. Pokud je napáječka v dosahu elektrické přípojky, lze, třeba dočasně, vložit do napáječky topné těleso, které napáječku ve velkých mrazech temperuje. Vzhledem k provoznímu napětí topného tělesa 230 V je nutné mít instalovaný proudový chránič.

Míčové napáječky s čočkou lze použít i pro telata.

Další možnosti napájení zvířat v zimě najdete v našem článku Vyhřívané napáječky a napájení zvířat v zimě