Rok 2022 ve znamení robotických dojíren GEA

Jan Kamír, DiS. | 30.1.2023

Navzdory všem nepříznivým, globálním problémům v poslední době, jsme i nadále aktivní firmou, která v uplynulém roce realizovala několik významných projektů v oblasti robotického dojení.

Hned v úvodu roku jsme dokončili a spustili robotickou kruhovou dojírnu DPQ (32 míst) v Malém Boru. O té jsme také psali v článku Nová dojírna v Malém Boru s kapacitou 32 míst. Následovalo období projektů, nabídek, objednávek a během léta 2022 jsme začínali s prvními montážemi dalších projektů.

První montáž zajímavého projektu probíhala u pana Nováka v Kochánově, kdy jsme do stávající stáje umisťovali samostatný dojicí box do předem přistavěného přístřešku. Teprve po jeho spuštění jsme instalovali další dva boxy v řadě za sebou do prostoru původní dojírny. Po dobu montáže obou boxů, dojila pouze jedna strana původní dojírny (2x3 autotandem) a jeden robot na protilehlé straně stáje. Později se namontoval také mezi tank, který v době čerpání mléka z hlavního tanku a při následné sanitaci nepřeruší proces dojení v robotech.

Další montáže se odehrávali u soukromého zemědělce pana Zehnálka ze Študlova a současně s ním v Zemědělské společnosti TERRIS Budětsko, a.s. U pana Zehnálka se montoval jeden robotický box do bývalé čekárny před dojírnou. Během montáže nebylo nutné omezovat dojení v původní dojírně a celý přechodový proces i díky tréninkovému režimu v robotu plynule přešel pouze na robotické dojení. Na farmě v Budětsku se montovali 2 roboty také do původních prostor a opět se jeden box instaloval do předem postavené buňky ve stáji, a až po jeho zprovoznění se osadil druhý box v prostoru původní čekárny. Tímto způsobem jsou oba roboti řízeni jedním programem, dojí do společného tanku.

 Foto z projektu TERRIS Budětsko, a.s.

Koncem roku se dočkala také paní Nejdrová z Dolních Hořic. Zde se opravdu bojovalo s minimem prostoru jak pro samotný box, tak pro další zázemí robota, které tvoří vývěva, kompresor, zásobovací jednotka s chemií, bojler atd. Box se musel vtěsnat do prostoru před dojírnou s extrémně nízkým stropem a úzkým prostorem. Bylo tak nutné vyříznout do stropu otvor. Zároveň se musely srovnat značné výškové rozdíly mezi stájí a robotem.

Do roku 2023 se nám lehce přehoupla montáž 2 robotů pro podnik ZOD Herálec. Zde si majitelé řekli, když už tak se vším všudy a probíhala tak kompletní rekonstrukce celé stáje. Byla to tedy příležitost zvolit ten nejkomfortnější koncept dojení, který zahrnuje řízený pohyb dojnic po celé stáji. Nejde tedy pouze o 2 roboty, ale o čekárnu před dojením se selekční brankou, řízenou odchozí uličkou po podojení a následnou selekcí. Podojená dojnice odcházející ke krmnému stolu. Pokud si jde lehnout, prochází přes jednosměrnou branku a další její kroky směřují přes selekci, která rozhoduje o tom (dle přednastavených individuálních parametrů) zda půjde do čekárny k robotům nebo jí pošle ke krmnému žlabu. Tento systém šetří především čas robotů před nežádoucími návštěvami mlsných dojnic, ale také čas obsluhy, která má méně práce s doháněním línějších jedinců k robotům.

Foto z projektu ZOD Herálec

Na našem eshopu najdete také kompletní příslušenství a spotřební materiál k dojení, potřeby pro odchov telatporodnické pomůcky  a další potřeby pro chov skotu

Zajímají vás možnosti pro stavbu robotické dojírny na vaší farmě? Pro více informací kontaktujte naše kolegy:

Jan Kamír DiS.
prodej dojících a chladících technologií

Mobil: +420 725 155 845
E-mail: jan.kamir@kamir.cz

Jiří Kamír
ředitel prodeje dojících zařízení

E-mail: jiri.kamir@kamir.cz

Jiří Filip
obchodní ředitel a odborný poradce stájových technologií

Mobil: +420 602 152 602
E-mail: 
jiri.filip@kamir.cz