Porodnické pomůcky a vybavení odchoven pro telata

10.1.2022

Vybrali jsme pro vás základní pomůcky osvědčené v praxi, které chovatelům pomáhají při porodech a usnadňují samotný odchov telat.

Základním rozdílem při výběru vybavení a pomůcek je fakt, zda se jedná o farmy s mléčnou produkcí nebo chov bez tržní produkce mléka. Chov skotu ve stáji má jiné postupy a potřeby než chov, kdy většinu roku převažuje pasení s telením v zimních měsících přímo na pastvinách nebo v zimovištích.

Porody u masného a mléčného skotu

U chovu masných plemen skotu se předpokládá, že tele zůstane delší dobu s matkou a většina porodů probíhá přirozeně na pastvině nebo s menším zásahem člověka. Následně má farmář především jeden úkol. Zkontrolovat zdravotní stav telete po porodu a označit tele ušními známkami co nejdříve, protože po pár dnech už ho jednoduše nechytí.

Naopak u mléčného skotu se matka potřebuje vrátit rychle zpět do standardního režimu dojení a telata se brzy ostaví do samostatných odchoven, tady vznikají větší nároky na vybavení než u skotu s celoročním pobytem na pastvě.

Porody u mléčného skotu jsou obecně komplikovanější a často je zapotřebí asistence člověka. Je několik pomůcek, které mohou chovateli pomoci porod vybavit. Nejčastěji používané jsou porodní provázky, ty lze použít samostatně anebo v kombinaci s telící pákou, která chovateli pomůže s vybavením těžších porodů. V nabídce je několik typů. Nejlepší variantou jsou páky s regulací tahové síly, které jsou šetrné a zajišťují optimální bezpečnost zvířete.

Páka na telení HK-Calf Puller 2060

Páka se špičkovým mechanismem a regulací tahové síly, to umožňuje obsluze velmi jemné zacházení a úpravu síly dle potřeb porodu. Páku lze velmi rychle uvolnit i při nejtěžším zatížení. Pro lepší manipulaci lze tahovým zařízením pohybovat kolem tyče. Jeden z nejlepších modelů porodních pák na trhu. 

 

Po úspěšném, ale těžkém porodu je dobré mít po ruce odsávačku hlenů, kterou je možné odsát hleny a umožnit teleti první nadechnutí.

První napití telete a výživa 

První napití telete je důležité pro jeho další život. Někteří chovatelé nechávají tele u krávy a zde se postará příroda. V případě, že je tele odebráno, nebo se kráva o tele postarat nemůže, je potřeba mít možnost nakrmit tele z láhve mlezivem, pro zaručení nutné imunity. Kvalitu mleziva lze měřit mlezivoměrem. Mlezivo pro telata by mělo být vždy v dostatečné zásobě pro pro akutní použití, lze použít mleziva v prášku nebo si zamazit oddojené mlezivo, zde pozor při ohřívání nesmí teplota přesáhnout 42°C aby nedošlo ke sražení. Vhodné je také mít po ruce imunostimulační pastu Kolostran, která podporuje imunizaci telete po porodu a snižuje výskyt zažívacích problémů. Navíc teleti po porodu dodá energii, je tak vhodná pro telata po těžším nebo delším porodu. 

Pokud má tele s pitím problém nebo je potřeba akutní elektrolytická léčba je možné tele nakrmit za pomocí jícní sondy k láhvi nebo drencheru se sondou. Později u odrostlejších telat je možné přejít z láhve na kbelík s cucákem.

Samostatnou kapitolou je příprava mléka. Pro větší množství telat můžeme mléčnou náhražku připravit přímo ve vozíku na mléko, který při vyšší výbavě umožní mléko ohřát, rozmixovat a pomocí výdejní pistole nadávkovat přímo do kbelíku. V menších chovech se vyplatí použití individuálních ohřívačů mléka pro konve.

Vybavení odchoven a ustájení

Vybavení odchovny a ustájení telat je závislé na kapacitě a velikosti farmy. Nejběžnější praxí je malá telata v individuálních boudách s ohrádkou. Při výběru boudy je potřeba zvážit fakt, že se jedná o velmi bakteriálně zatížené prostředí a je potřeba často boudu mýt, dezinfikovat a zároveň by bouda měla vydržet tvrdší zacházení jak telat, tak obsluhy. Výklopné ohrádky umožňují jednodušší přístup pro kydání a údržbu. Pro větší telata je možné využít větší skupinové boudy pro hromadný odchov. Boudy JFC jsou z jednoho kusu, bez svárů s dobrou cirkulací vzduchu.  

Při závažnějších nemocech je ideální využití izolačních boxů, kdy se snižuje riziko přenosu nemocí. Boxy se snadno dezinfikují, telata jsou oddělená od ostatních a boxy mají možnost vyhřívání za pomocí lampy. Další veterinární pomůcky, které by žádný chovatel neměl postrádat jsou deky pro telata, dlahy nebo teploměry a další vybavení které chovateli pomůže snížit riziko úmrtí zvířete.