My o vlku a vlk za plotem!

Jan Kamír, DiS. a Ing. Vlastimil Kamír | 24.5.2023

Návrat vlka jakožto vrcholného predátora do českých lesů přináší bouřlivé debaty mezi ochránci přírody a chovateli hospodářských zvířat. Vlk byl do českých lesů navrácen po více než 100 letech za účelem regulace počtů vysoké zvěře. Konkrétní výskyt vlka na území ČR zaznamenává mapa Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Problém ale je, že vlčí smečky napadají také stáda chovaných hospodářských zvířat. Reakce vlka je v celku logická, proč se honit za volně pobíhající kořistí, když se může nakrmit živými "konzervami" v ohradě, útoky na stáda ovcí, koz ale i krav jsou tak stále častější. Vzhledem k této skutečnosti vzniklo několik materiálů a doporučení, jak svá stáda před napadeními chránit. V rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bylo spuštěno také podávání žádostí pro preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat, zároveň v případě škody a při napadení stáda je možné požadovat od státu náhradu škody (Zákon č.115/2000 Sb.). 

Dotace pro zemědělce pro podporu prevence

Dotace slouží pro podporu preventivních opatření na ochranu zvířat před útokem velkých šelem. Dotační výzvy jsou celkem tři a to pro podnikající i nepodnikající subjekty v odvětví zemědělské prvovýroby. Podpora v rámci tohto programu je až 100 %. 

Dvě výzvy byly vyhlášeny Státním fondem životního prostředí ČR a jedna výzva byla vyhlášena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Uzávěrka žádostí pro všechny žádosti zmíněných výzev je 31. října 2023. Přehledný popis a rozdělení výzev můžete najít na webu AOPK ČR a na webu OPZP.

Mezi opatření, která lze hradit z těchto výzev patří např.: elektrické sítě pro ovce a sítě proti vlkům, pevné ohradníky, zdvojení vodičů v elektrickém ohradníku, zdroje na ohradu pro ovce a kozy, košár, optické barieréry jako jsou signální pásky, fotopasti nebo pořízení pasteveckého psa.

 

Náhrada škody a napadení šelmou

V případě škody vzniklé útokem vlka, rysa nebo medvěda lze žádat náhradu od státu. Podmínky a seznam hrazených škod určuje Zákon č. 115/200 Sb. Zkráceně, stát může hradit škody na vybraných hospodářských zvířatech, škody na pasteveckých i domestikovaných psech nebo škody způsobené na včelstvech a včelařském zařízení. Dále je možné požadovat náhradu škody při útoku na člověka nebo na škodu v uzavřených objektech. 

Podmínkou pro uplatnění náhrady škody v případě hospodářských zvířat je, aby zvířata byla v uzavřeném objektu nebo chráněna fyzickou osobou či pasteveckým psem. Zatím není nutné aby ochrana stáda splňovala standardy doporučené AOPK ČR, které byly zpracovány společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Standardy péče o přírodu a krajinu jsou zpracovány v PDF, prohlédnout a stáhnout si jej můžete ZDE

Jak tedy chránit svá stáda před útoky vlka a dalších šelem? 

Ochrana hospodářských zvířat před útoky není jednoduchý úkol. V některých oblastech s vysokým výskytem vlka je ochrana velmi náročná, a stále časteji nedostatečná, protože vlk se od snadné kořisti odradit jen tak nenechá. Nejčastěji vlk vnikne do ohrady tak, že ji přeskočí, případně podhrabe. Kvůli umožnění volného průchodu zveře krajinou neumožňují ochránci přírody chovatelům stavbu vysokých oplocených ohrad. Ochrana stáda je tak náročnější a chovatelé musí často kompletně změnit management chovu. Chovatelé tak musí často investovat nemalé prostředky do různých kombinací ochrany stáda. 

Co se týče oplocení a ohrad vydala AOPK ČR společně s ČZU tabulku s doporučenými parametry: 

Doporučená výška oplocení je minimálně 120 cm, kromě vyjímek, kdy je to 150 cm. Při trvalé přítomnosti pasteveckých psů na pastvině lze akceptovat i výšku 90 cm. 

Zdroj: SPPK E 02 006 - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘED ÚTOKY VELKÝCH ŠELEM

Nejčastější a nejúčinější způsoby prevence před útokem

Mobilní sítě pro ovce

Síť pro ovce je vhodná především pro chovatele, kteří svá stáda přesouvají dle potřeby. Síť lze jednoduše a rychle instalovat, důležité je, aby byla dostatečně vysoká, dle doporučení alespoň 120 cm. Síť lze doplnit signálními páskami, které opticky zvýrazní hranici a zároveň akusticky ruší. Jak vybrat elektrickou síť pro ovce a další tipy najdete v našem článku Elektrická síť pro ovce: ano či ne?.

Pro zvýšení původních sítí pro ovce nebo pro předsazení dalšího vodiče lze využít držák na sítě, který je 20 cm dlouhý, díky tomu lze jednoduše přidat další vodiče k již existující síti. 

Pevná ohrada s elektrickým ohradníkem

V případě, že se pastva nemění a stádo není nutné přesouvat, nebo je do ohrady zavíráno na noc a přes den je na volné pastvě je řešením pevná ohrada s elektrickým ohradníkem. Tyto ohrady je nutné doplnit o předsazený vodič, zvýšit oplocení a zajistit ohradu proti podhrabání. Je možné tedy zapustit plot min. 50 cm pod zem nebo pletivo položit a ukotvit na zem před ohradou, dle doporučení AOPK ČR alepoň 1 m před ohradou. 

Ideální pro pevnou ohradu je použití vysokopevnostního pletiva pro ovce s akátovými kůly, nebo vysokopevnostní drát v několika řadách. Je vhodné přidat vyvýšený vodič (min. 120 cm) a předsazený vodič s el. ohradníkem. 

Pastevecký pes

Předchozí dvě varianty lze kombinovat s použitím řádně vycvičeného pasteveckého psa, což je také nejdoporučovanější varianta. Pastevečtí psi jsou velmi spolehlivou a tradiční formou ochrany stáda. Taková ohrada musí být řádně označena cedulkou s upozorněním.

Velký problém ale je pořízení psa, pořízení pasteveckého psa s odpovídajícími schopnostmi a výcvikem je velmi nákladné a Česku téměř nemožné. Chovatelé tak musí psy pořizovat ze zahraničí, cena takového psa se pohybuje v řádu tisíců eur. Ani zakoupení štěněte a následný výcvik nejsou jednodušší nebo méně nákladou variantou.

Hnutí DUHA vydalo příručku pro chovatele, kteří by si chtěli pasteveckého psa pořídit: Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele ovcí a koz

V případě, že budete potřebovat pomoct s výběrem komponentů pro ohradu nebo návrhu řešení ohrad pro ovce a další hospodářská zvířata, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s výběrem pomůžeme. 

Zdoje a užitečné odkazy: 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/index.html

https://opzp.cz/dotace/33-vyzva/

https://www.ochranaovci.cz/

https://www.navratvlku.cz/aktuality/jak-ochranit-stada-hospodarskych-zvirat-pred-vlkem-a-medvedem

https://www.envian.sk/2023/02/23/aktualni-moznosti-podpory-preventivnich-opatreni-pred-utoky-velkych-selem-spusteni-prvnich-vyzev-z-opzp-2021-2027/

https://www.nature.cz/documents/20121/1200309/02006_Ochrana_stad_aktualizace_srpen2021.pdf/