Zemědělské dotace pro rok 2023 budou, ale později

Ing. Tereza Bašta Kamírová | 8.11.2023

Dotace pro zemědělce i v roce 2023 budou, musí si na ně ale počkat.

7.11.2023 vydalo Ministerstvo zemědělství tiskovou správu týkající se hlavních zemědělských dotací v roce 2023. Novinkou oproti předchozím letům jsou speciální platby pro mladé zemědělce, platba erdistibutivní a také tzv. celofaremní ekoplatba, tedy podpora zemědělců, kteří volí postupy prospěšné pro životní prostředí, klima a soustředí se na trvalou udržitelnost hospodaření.

Velkou změnou pro všechny zemědělce je změna ve vyplácení dotací. Běžně byly zálohy na Základní podporu příjmu pro udržitelnost (dříve SAPS) vypláceny v průběhu podzimu, tedy v říjnu a listopadu. Nově ale v letošním roce přijdou dotace jako jediná platba ze SZIF, a to od 1. prosince. 

Kompletní informace a sazebník jednotlivých podpor přímých plateb je souhrnně k dispozici na webu MZ ČR.

Vzhledem k situaci nabízíme možnost našim stálým zákazníkům s historicky dobrou platební morálkou prodloužení doby splatnosti u faktur z listopadu, na splatnost 4 týdnů místo standardních 14 dnů.