Návštěva mléčné farmy v Ballhausenu

Jan Kamír, DiS. | 6.11.2023

Farma v malé obci Ballhausen, která se nachází cca 250 km od hranic v Německu, dojí celkem přes 470 kusů dojnic a nachází se tak na pomyslné hranici dvou konceptů dojení. Na straně jedené by se dalo uvažovat o robotické dojírně DPQ, a na straně druhé o klasické dojírně. V prvním případě je však pořizovací cena pro relativně malé stádo neekonomická a ve druhém by zase nastal problém s nedostatkem personálu.

Na řadu tak přišlo řešení, které velmi chytře kombinuje a těží jak ze systému automatického dojení, tak z konvenčních metod dojení. Díky této kombinaci je dojení automatické a vyžaduje minimální zásahy personálu. 

Systém a proces dojení v Ballhausenu

Chovatelé využili toho, že jsou dojnice již na část procesu naučené a převádí se po skupinách do čekárny, stejně jako v předchozích letech. Tam už ale práce stájníka končí a na řadu přichází plně automatické dojení. V celé délce čekárny jsou rozmístěné branky, které dojnici nasměrují do robota. Monoboxů je celkem 8, ale v blízké budoucnosti se k nim přidají další 4. Monoboxy stojí v řadě vedle sebe a podojené dojnice pokračují do společné odchozí chodby. Ta ústí do selekční branky, která může v případě potřeby selektovat jednotlivé kusy do selekčního kotce. 

 

Součástí této řady monoboxů je také důmyslná obslužná ulička, která obsluze umožní rychlý přístup k libovolnému monoboxu. Dojení mleziva a nestandartního mléka probíhá v rámci speciální skupiny dojnic na staré dojírně.

Zázemí, strojovna a chlazení mléka

Způsob, jakým si poradili se strojovnou je také velice dobře vyřešený. Veškeré přívody vody, mléka, podtlaku, kabelů a odpadů vedou přímo do podlahy. Strojovna se tedy nachází v místnosti přímo pod roboty, kde se nachází dvě zásobovací jednotky, vývěvy, kompresor atd. Tím se velice elegantně vyřešil problém s dostupností a prostorem ve stáji. Díky minimálním vzdálenostem tak šetří energii, chem. prostředky a vodu, a to především při hlavním čištění. Celá strojovna je také dobře přístupná ze dvora a lze tak pohodlně zavážet dezinfekční prostředky.

 

Celý systém je tedy jakýmsi kompromisem mezi klasickým procesem nahánění dojnic do čekárny a plně automatickým robotickým dojením. Dojnice jsou na tento způsob dobře naučené a z čekárny do robotů chodí velmi ochotně i díky chutné granulované směsi, kterou jim robot podle nastaveného množství nadávkuje. Celkový čas dojení se pak pohybuje okolo 9 hodin.

Pokud by vás zajímali další informace a chcete konzultovat možnosti robotického dojení na vaší farmě, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám připravíme řešení na míru.