Kamír na Kuksu!

16.7.2019

V neděli 30.6.2019 byla pobočka firmy Kamír z Jaroměře součástí akce Slavnosti koní, historie a řemesel na Kuksu, která má v regionu dlouholetou tradici. Jaroměřská pobočka si pro tuto akci připravila pro zájemce nejen prezentaci své nabídky, ale hlavně zábavné soutěže, které byly bohatě obsazeny a následně odměněny! 

Pro návštěvníky byly připravené dvě soutěže. První „Zavrtej si“ spočívala v zavrtávání izolátorů do předem připraveného trámu. Soutěžilo se na čas a většinou to bylo rodinné klání – dcera vs otec. "Soutěžící byli tak nadšeni, že nám zavrtané izolátory pomáhali znovu odvrtat a ptali se nás, zda by mohli soutěžit ještě jednou, aby si zlepšili čas," uvedla jedna z organizátorek soutěže Anna Štěpánová.  

Druhá soutěž už byla náročnější, ale k překvapení organizátorů měla větší úspěch u dětí, než u rodičů. Soutěž „Sestav si svůj ohradník“ byla vypsána pro týmy minimálně o dvou členech. Úkolem bylo sestavit fungující ohradu. Tým měl k dispozici veškeré základní komponenty pro sestavení ohrady. Aby to nebylo tak jednoduché organizátoři přidali do výběru i „matoucí komponenty“. Těmi byl sortiment, který nebyl vhodný na daný typ ohrady, která byla pro soutěž zvolena. Nebo zcela nevhodné věci, které na ohradě nemají co dělat. Pokud tým nebyl úplně znalý, a použil některou nehodící se věc, odečítali se body a vítězil tým s nejvyšším počtem bodů.

"Soutěžící se k nám opět vraceli s jiným složením týmu, jestli by mohli opět vyzkoušet své čerstvě nasbírané znalosti. To jim samozřejmě bylo umožněno a jako odměnu dostávali kokardy z naší firmy. Bylo milé pak po zbytek dne kokardy připnuté na triku potkávat po celém Kuksu. Celou akci hodnotíme velmi kladně, pro velký zájem jsme museli dokonce soutěže ukončit dříve, jelikož nám díky velké účasti došly ceny," sdělila nám své dojmy z akce A. Štěpánová, vedoucí Jaroměřské pobočky Kamír s potřebami pro jezdce i chovatele. 

foto z Kuksu

 

Organizátor, autor a fotorgaf: Anička Štěpánová